Menu

Om LB Foreningen

LB Foreningen er hovedaktionær i LB Forsikring A/S, som består af forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, og Runa Forsikring.

LB Foreningen er med til at tage stilling til de mere strukturelle spørgsmål i LB Forsikring A/S, for eksempel vedtægtsforhold og de overordnede strategiske spørgsmål, og vælger en del af medlemmerne til bestyrelsen for LB Forsikring A/S.

Herudover administrerer foreningen LB Fonden, LB Foreningens Fond og LSU legat og deler midler ud til værdigt trængende, velgørende formål og formål af særlig betydning for undervisningsverdenen og/eller børn og unge.

Foreningens medlemmer udgøres af alle medlemmer af LB Forsikring A/S.