Om LB Foreningen

LB Foreningen er hovedaktionær i LB Forsikring A/S, der står for den daglige forsikringsdrift i forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og FDM Forsikring

LB Foreningen arbejder derfor med strukturelle spørgsmål i LB Forsikring A/S, for eksempel vedtægtsforhold og vælger medlemmer til bestyrelsen for LB Forsikring A/S.

Herudover administrerer foreningen LB Fonden, LB Foreningens Fond og LSU Legat og deler midler ud til værdigt trængende, velgørende formål og formål af særlig betydning for undervisningsverdenen og/eller børn og unge.

Kurv: [ ]