Information om behandling af personoplysninger

Vi er efter persondataloven forpligtet til at orientere dig om vores anvendelse af dine personoplysninger. Fra 25. maj 2018 følger forpligtelserne af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven. I LB Foreningen er du en del af et medlemsejet forsikringsfællesskab, hvor værdier som åbenhed og tillid er rodfæstet i vores kultur og arbejde. Det gælder også, når vi behandler de oplysninger, vi har om dig.

Nedenfor kan du se, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger og behandler dem i forskellige sammenhænge. Informationen er inddelt i forskellige emner, som du kan klikke på for at finde de nærmere oplysninger, som du måtte efterspørge. Du finder alle oplysninger i èn samlet PDF nederst på denne side.

Opdateret 16. april 2019

Personoplysninger pr. 14. august 2019

MainLayout.Basket [ ]