Information om behandling af personoplysninger

Vi er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at orientere dig om vores anvendelse af dine personoplysninger. I LB Foreningen er du en del af et medlemsejet forsikringsfællesskab, hvor værdier som åbenhed og tillid er rodfæstet i vores kultur og arbejde. Det gælder også, når vi behandler de oplysninger, vi har om dig.

Neden for kan du se, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger og behandler dem i forskellige sammenhænge. Informationen er inddelt i forskellige emner, som du kan klikke på for at fremfinde de nærmere oplysninger, som du måtte efterspørge.

Opdateret 5. februar 2021

Personoplysninger pr. 5. februar 2021