Kontakt LB Foreningen

Du kan kontakte LB Foreningen ved at ringe til Lene Aagaard på
8863 2440 eller skrive på  leaa@lb.dk eller adresse:

LB Foreningen F.M.B.A
Farvergade 17
DK-1463 København K
Att: Pia Esbensen

CVR-nummer: 65 26 43 15