Uddelinger og Fonde

LB Foreningen har fokus på, hvordan fællesskaber skaber livskvalitet og værdi - lokalt hos medlemmerne og i samfundet som helhed. Vi udvikler og understøtter fællesskaber, der gør en forskel, som kan mærkes - både nationalt på tværs af landsdele og i det nære og lokale.

Det kan være gennem direkte donationer til fællesskabsindsatser eller gennem donationer, der styrker fundamentet for fællesskaber, der kan bidrage til at løse de store problemer i vores samfund.

Vi uddeler derfor midler til initiativer indenfor bæredygtighed, sundhed & sikkerhed, uddannelse og demokrati og udsathed – med særligt fokus på FN’s Verdensmål 3, 4, 10. 12 og 15.

I særlige tilfælde kan LB Foreningen imødekomme særlige behov ift. løsning af akut opståede kriser –som eksempelvis krige, sult eller naturkatastrofer.

LB Foreningen administrerer også to fonde (LB Fonden, LB Foreningens Fond) samt et legat (LSU Legat). Disse har selvstændige fundatser og forklares nedenstående.

Hvis du vil høre mere om hvad LB Foreningen støtter kontaktes Mikkel Klausen på mikl@lb.dk.