Nationale uddelinger

LB Foreningen uddeler årligt op til 15 mio. kr. til projekter og indsatser, som vi definerer som nationale eller potentielt nationale indsatser. Disse besluttes af LB Foreningens bestyrelse og skal falde inden for de fire overordnede områder, som vi ønsker at prioritere i vores uddelinger. De fire områder er: Bæredygtighed, Udsathed, Uddannelse & Demokrati samt Sundhed & Sikkerhed.

Med de fire områder ønsker LB Foreningen at støtte

  • aktiviteter som gør, at vi sammen tager et større ansvar for klimakrisen, og gør vores handlinger og dagligliv mere bæredygtigt.
  • aktiviteter, som styrker danskernes sundhed og sikkerhed – både fysisk og psykisk. Vi vil sætte ind de steder, hvor fællesskabet kan være med til at skabe tryghed, og hvor vi kan begå os sikkert både for vores egen og for andres skyld.
  • aktiviteter, som modvirker læringsuligheden blandt børn og unge, gør danskerne til oplyste samfundsborgere og aktiviteter, der gør os i stand til at imødekomme fremtidens uddannelsesbehov.
  • initiativer, som hjælper mennesker varigt ud af udsathed, og som lindrer konsekvenserne af udsathed.

De aktiviteter vi indgår i skal spille ind i et eller flere af følgende af FN’s verdensmål: Verdensmål 3 (Sundhed & Trivsel), Verdensmål 4 (Kvalitetsuddannelse), Verdensmål 10 (Ulighed) Verdensmål 12 (Ansvarlig produktion og forbrug) eller Verdensmål 15 (Liv på land)

Det er også muligt at søge til regionale og lokale projekter. Det kan du se mere om her.