Velkommen til LB Foreningen

LB Foreningen er hovedaktionær i LB Forsikring A/S, der passer på medlemmerne i Lærerstandens Brandforsikring, Bauta ForsikringRuna Forsikring og LB Forsikring til PFA.

Foreningens medlemmer udgøres af medlemmerne i LB Forsikring A/S, der vælger de 70 delegerede, der udgør generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger LB Foreningens bestyrelse, der tager stilling til strukturelle spørgsmål i LB Forsikring A/S, som vedtægtsforhold samt overordnede strategiske spørgsmål, ligesom bestyrelsen udpeger LB Forsikring A/S’ bestyrelse.

Sidst men ikke mindst uddeler LB Foreningen midler til en række almennyttige formål, ligesom man administrerer LB Fonden, LB Foreningens Fond og LSU Legat 

Søg støtte gennem LB Fonden

LB Fonden og LB Foreningens Fond uddeler sammen og er nu åben for ansøgninger. Se mere her.