Velkommen til LB Foreningen

LB Foreningen er hovedaktionær i LB Forsikring A/S, der passer på medlemmerne i Lærerstandens Brandforsikring, Bauta ForsikringRuna Forsikring og LB Forsikring til PFA.

Foreningens medlemmer udgøres af alle medlemmerne i LB Forsikring A/S, der vælger de 70 delegerede, der udgør generalforsamlingen.

LB Foreningen tager stilling til strukturelle spørgsmål i LB Forsikring A/S, som vedtægtsforhold samt overordnede strategiske spørgsmål, ligesom man udpeger LB Forsikring A/S’ bestyrelse.

Sidst men ikke mindst uddeler LB Foreningen midler til en række almennyttige formål, ligesom man administrerer LB Fonden, LB Foreningens Fond og LSU Legat