Velkommen til LB Foreningen

LB Foreningen er et stærkt, medlemsdemokratisk og medlemsejet fællesskab, der arbejder for at skabe tryghed, sikkerhed og værdi for både medlemmer og for samfundet.

Vi er et aktivt medlemsdemokrati med en delegeretforsamling med 70 demokratisk valgte medlemmer fra alle foreningens medlemsgrupper. 

LB Foreningen er hovedaktionær i LB Forsikring A/S, og med ejerskabet varetager vi de fælles, demokratiske interesser for medlemmerne fra Lærerstandens BrandforsikringBauta ForsikringRuna Forsikring og LB Forsikring til PFA og understøtter en veldrevet forsikringsvirksomhed. 

LB Foreningen skaber også gennem uddeling af midler til almennyttige formål værdi for vores fællesskab og for samfundet. LB Foreningen understøtter også LB Forsikrings arbejde med skadeforebyggelse, herunder drømmen om at gøre forsikring overflødig.