Velkommen til LB Foreningen

LB Foreningen er hovedaktionær i LB Forsikring A/S, der passer på medlemmerne i Lærerstandens Brandforsikring, Bauta ForsikringRuna Forsikring og LB Forsikring til PFA.

Foreningens medlemmer udgøres af alle medlemmerne i LB Forsikring A/S, der vælger de 70 delegerede, der udgør generalforsamlingen.

LB Foreningen tager stilling til strukturelle spørgsmål i LB Forsikring A/S, som vedtægtsforhold samt overordnede strategiske spørgsmål, ligesom man udpeger LB Forsikring A/S’ bestyrelse.

Sidst men ikke mindst uddeler LB Foreningen midler til en række almennyttige formål, ligesom man administrerer LB Fonden, LB Foreningens Fond og LSU Legat 

Valg af delegerede til LB Foreningen

Stem her