Valg til generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i LB Foreningen. Generalforsamlingen udgøres af delegerede, der vælges i LB Foreningens 12 valgområder blandt medlemmerne i Lærerstandens Brandforsikring.

 

Valg til delegeretkredsen

Medlemsgrupper

Der vælges 45 delegerede, der danner LB's generalforsamling. De delegerede vælges på baggrund af deres tilknytning til:

  • medlemsgruppe 1) folkeskoleområdet - i alt 27 delegerede
  • medlemsgruppe 2) undervisningsområdet uden for folkeskolen og andre medlemmer, jf. § 3, uden tilknytning til undervisningsområdet - i alt 18 delegerede.

Valgområder

De delegerede vælges inden for følgende 12 valgområder:  

1. og 2.Det storkøbenhavnske område inden for postnumrene 1000-2990
3. Nordsjællands område inden for postnumrene 3000-3690
4. Bornholms område inden for postnumrene 3700-3790
5. Vestsjællands område inden for postnumrene 4000-4599
6. Sydsjællands område inden for postnumrene 4600-4799
7. Lolland-Falsters område inden for postnumrene 4800-4990
8. Fyns område inden forpostnumrene 5000-5990
9. Vest- og Sønderjyllands område inden for postnumrene 6000-6990
10. Nord- og Midtjyllands område inden for postnumrene 7000-7990
11. Østjyllands område inden for postnumrene 8000-8990
12. Nordjyllands område inden for postnumrene 9000-9990

Valgperiode

Delegerede og eventuelle suppleanter vælges for en periode på 4 år fra den efter valget følgende 1. maj. Genvalg kan finde sted.

De valgte delegerede og de eventuelle suppleanter afgår efter, at ordinære nyvalg har fundet sted inden for valgområderne i nedennævnte rækkefølge:

I 1., 2. og 3. valgområde: 30/4 2020
I 4., 5. og 6. valgområde: 30/4 2021
I 7., 8. og 9. valgområde: 30/4 2022
I 10., 11. og 12. valgområde: 30/04 2023


Herefter udskrives valg i samme rækkefølge hvert år.

Udskrivelse af valg

I henhold til LB Foreningens vedtægter §8 offentliggør LB Foreningen i løbet af oktober på sin hjemmeside meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter med angivelse af, hvilken medlemsgruppe, og hvilke valgområder valget omfatter, jf. §§ 5 og 6.

Stemmeberettiget

Stemmeret har enhver, der har været medlem af LB siden den før valgets udskrivelse nærmest forudgående 1. januar, og som tillige har fast bopæl i valgområdet.

Valgbarhed

Til delegerede kan kun vælges stemmeberettigede medlemmer, som har fast bopæl i vedkommende valgområde.

Kandidatur skal anmeldes af 4 stemmeberettigede medlemmer fra den medlemsgruppe, kandidaten repræsenterer inden en angivet frist. Disse 4 medlemmer må ikke være delegerede, og behøver ikke at have bopæl i kandidatens valgområde.

De delegerede og eventuelle suppleanter vælges for en periode på 4 år fra den efter valget følgende 1. maj.

Kandidat-/stillerliste kan rekvireres ved at oplyse medlemsnummer, navn og adresse - til meho@lb.dk eller ved henvendelse til valgsekretariatet LB Foreningen, Farvergade 17, DK-1463 København K, tlf. 3395 7350.
MainLayout.Basket [ ]