Menu

Stem til LB Foreningens valg

Valget til lukket - der er valg igen i 2025. 

Husk, at du skal være primær forsikringstager og tilhøre samme valgområde, som den du stemmer på. Alle stemmeberettigede medlemmer modtager et valgbrev via e-boks eller som fysisk brev, hvis man ikke er tilmeldt digital post. 

Henvendelser vedrørende valget eller medlemsdemokratiet kan rettes til Demokratikonsulent, Cecilia Brandenhoff på cebr@lb.dk.

Valg til LB Foreningens delegeretforsamling 2024

I 2024 er der valg for medlemmer fra følgende valgområder; 

Lærerstandens Brandforsikring:

  • Valgområde 1-2, Storkøbenhavns område, postnummer 1000-2990
  • Valgområde 3, Nordsjællands område, postnummer 3000-3690

Bauta Forsikring:

  • Valgområde Øst, postnummer 1000-4490

Runa Forsikring: 

  • Valgområde Øst, postnummer 1000-4490

Enhver, der har været medlem af LB siden den før valgets udskrivelse nærmest forudgående 1. januar (det vil sige 1. januar 2023), og som tillige har fast bopæl i ovenstående valgområder kan både stille op og stemme til valget. Du kan læse mere om, hvad det vil sige at være delegeret.