Menu

Mand og kvinde løber i skoven, hvor ulykkesforsikringen dækker, hvis de kommer til skade

LB Foreningens Fond

Fondens formål er at yde støtte til formål af fælles interesse for lærerstanden, herunder understøttelser til læreres efterladte ægtefæller og børn.

  • Hvis man er en organisation (med CVR) uddeler LB Foreningens Fond alene sammen med LB Fonden. Der kan altså kun søges via denne uddeling. Der er åbent for ansøgninger indtil 1. september 2024 inden for temaet. Læs om tema, og hvordan man ansøger.

    I 2024 uddeler LB Fonden og LB Foreningens Fond sammen 5 millioner kroner til projekter inden for temaet.
  • Hvis du ønsker at søge til personlige formål skal du stile sin ansøgning til LB Foreningens fond nedenstående e-mail. Vær opmærksom på, at du skal have tilknytning til lærerstanden (fx som efterladt eller barn af lærer).

    Fonden har ingen formel ansøgningsprocedure eller frister for de personlige uddelinger. Ansøgninger behandles dog sædvanligvis på fondens to bestyrelsesmøder i april og november.

Kontakt
Legatsekretær, Cecilia Brandenhoff
Telefon: 33 48 54 03
E-mail: kontakt@lbforeningen.dk