Bestyrelsen i LB Foreningen

Bestyrelsen i LB Foreningen består af seks repræsentanter, der vælges af delegeretforsamlingen. For at blive valgt til bestyrelsen skal man være medlem af LB Foreningen. Delegeretforsamlingen vælger også foreningens formand direkte. Herunder kan du se medlemmerne af LB Foreningens bestyrelse.

 

 

Lars Busk Fjelsted Hansen
Formand


Lars Busk Hansen (født 1962) har siden 1998 været kredsformand for Lærerkreds Nord, som dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner samt medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse siden 2004. Han er uddannet fra Hjørring Seminarium i 1986 og har været lærer på Skallerup Skole og Lundergårdskolen i Hjørring. I dag varetager Lars Busk Hansen også posten som næstformand i bestyrelsen i Lærernes A-kasse og er medlem af bestyrelsen i Lærerens Pension. Lars Busk Hansen blev (gen-)valgt som bestyrelsesformand i LB Foreningen i 2022 for en 4-årig. Lars Busk Hansen er også bestyrelsesformand for LB Forsikring.

 

 

Martin Bødker Krogh
Næstformand


Martin Bødker Krogh (født 1969) har siden 2006 været ansat i trafikselskabet som kommunikationschef, og siden som kunde- og kommunikationschef. Martin Bødker Krogh har tillige 12 års erfaring fra TV-branchen. Han er uddannet cand.phil. i Dansk og Kulturformidling fra Syddansk Universitet i 2005 og har efterfølgende uddannet sig som diplomjournalist i informationsjournalistik på Dansk Journalisthøjskole.
Martin Bødker Krogh blev (gen-)valgt til bestyrelsesnæstformand i LB Foreningen i 2022 for en 4-årig periode. Martin Bødker Krogh er også næstformand i bestyrelsen for LB Forsikring.

 Merete Svalgaard Knuhtsen
Bestyrelsesmedlem


Merete Svalgaard Knuhtsen (født 1971) er uddannet lærer fra N. Zahles seminarium i 2000, og har arbejdet som lærer siden. De seneste 12 år på Hellebækskolen i Ålsgårde. Sideløbende med lærerjobbet har hun været fagpolitisk aktiv og tillidsvalgt. Klasseværelset blev i juni 2020 skiftet ud med organisationsarbejde på fuldtid, da Merete Svalgaard Knuhtsen blev valgt som formand og politisk leder for Helsingør Lærerforening. Hun bestrider hun også flere hverv som valgt revisor, bl.a. i Danmarks Lærerforening og FH Hovedstaden.
Merete Svalgaard Knuhtsen blev på generalforsamlingen (gen-)valgt til bestyrelsen i LB Foreningen i 2022 for en 4-årig periode. Merete er også medlem af bestyrelsen for LB Forsikring.

 

Mette Meulengracht Jensen
Bestyrelsesmedlem


Mette Meulengracht Jensen (født 1980) er ansat i Fonden for Entreprenørskab som programleder for entreprenørielle aktiviteter målrettet elever på de danske ungdomsuddannelser. Mette er uddannet cand.mag. i medievidenskab fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet med TV-produktion hos bl.a. TV2 News og som kommunikationskonsulent. 
Mette blev på generalforsamlingen (gen-)valgt til bestyrelsen i LB Foreningen i 2024 for en 4-årig periode. 

 

Martin Hare Hansen
Bestyrelsesmedlem


Martin Hare Hansen (født 1959) er forfatter. Arbejdsmæssigt har han flere gange skiftet mellem det offentlige og private, bl.a. som leder af it-organisationer hos TDC, Ericsson, Forsvarets Materieltjeneste, Royal Arctic Line og University College Nordjylland. Han er uddannet cand.scient. i datalogi og matematik fra Aalborg Universitet.
Martin Hare Hansen har deltaget i udviklingen af et danskbogssystem til folkeskolen, der i flere år har været det mest solgte i faget dansk. Han er i dag leder og ejer af forfattervirksomheden.
Martin Hare Hansen blev på generalforsamlingen (gen-)valgt til bestyrelsen i LB Foreningen i 2024 for en 4-årig periode. 

 Thomas Steen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem


Thomas Steen Rasmussen (født 1968) er lærer gennem 20 år på Skibet skole, hvor han til dagligt arbejder i specialafdelingen for børn med autisme. Han fik sin læreruddannelse ved Jelling Statsseminarium i 1994. Ved siden af sit job engagerer Thomas Steen Rasmussen sig aktivt i Vejle Lærerforening som kasserer, samt i hovedorganisationen Danmarks Lærerforening, hvor han er politisk valgt revisor. 
Thomas Steen Rasmussen blev på generalforsamlingen (gen-)valgt til bestyrelsen i LB Foreningen i 2024 for en 4-årig periode.