Menu

Medlemsdemokrati

Medlemsdemokrati er en struktur, der giver medindflydelse til medlemmerne af en forening.

Har du en forsikring i LB Forsikring (Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring eller LB Forsikring til PFA) er du automatisk medlem af LB Foreningen. Hos os, er man ikke alene kunde, men et medlem med en demokratisk stemme. 

Medlemmerne vælger de 70 delegerede, der udgør generalforsamlingen – foreningens øverste myndighed.

Hvis du vil gøre din medindflydelse gældende må du stemme – eller stille op til delegeretvalget, næste gang det er valg i dit område. Du kan se, hvornår der er valg

Sådan stiller du op

Hvis du gerne vil stille op til et delegeretvalg skal dit kandidatur anmeldes inden slutningen af november. Du kan læse mere på LB Foreningens valgside

Vi anbefaler alle medlemmer i de relevante valgområder at stille op - og dermed få indflydelse på vores forsikringsfælleskab.

Enhver, der har været medlem af LB siden den før valgets udskrivelse nærmest forudgående 1. januar, og som tillige har fast bopæl i valgområdet er opstillings- og stemmeberettiget.

At være delegeret

Som medlem af LB Forsikring har du mulighed for at stille op som delegeret og blive en del af et inspirerende fællesskab. Sammen med 69 andre bliver du en vigtig ambassadør i LB Foreningen, som ejer LB Forsikring.

Som delegeret er du fx med til at: 

  • vælge bestyrelse og formand
  • sætte retning og rammer for vores mange godgørende projekter
  • uddele op til 1 million til støtteværdige projekter i din egen region
  • sparre socialt og fagligt med den samlede kreds af delegerede, bestyrelse og ledelse
  • udvikle og styrke medlemsdemokratiet sammen med de andre delegerede, bestyrelse og ledelse
  • fungere som ambassadør for alle fællesskabets over 400.000 medlemmer 
  • varetage ejerskabet af LB Forsikring

Læs mere om at være delegeret

Valg, valgperiode og valgområder

Delegerede og eventuelle suppleanter vælges for en periode på 4 år fra den efter valget følgende ordinære generalforsamling. Det er muligt at opnå genvalg.

Valg finder sted i et valgområde hvert 4 år.

Se valgområder for hver forsikringsgruppe samt hvilke område, der er på valg.

I henhold til LB Foreningens vedtægter §8 offentliggør LB Foreningen i løbet af oktober på sin hjemmeside en meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter. Det vil også fremgå hvilke valgområder valget omfatter.

Enhver, der har været medlem af LB siden den før valgets udskrivelse nærmest forudgående 1. januar, og som tillige har fast bopæl i valgområdet er stemmeberettiget.

Se de delegerede fra dit valgområde.