Koncerndiagram

Øvrige underliggende selskaber

LB Forsikring A/S

LB Forsikring A/S driver koncernens samlede forsikringsvirksomhed, der formidles under tre brands: Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring og Runa Forsikring.

Semen Ejendomsaktieselskab
Aktiviteterne i Semen Ejendomsaktieselskab består af investering i udlejningsejendomme, herunder koncernens domicilejendomme.

Bestyrelsen i selskabet består af:

  • Jan Kamp Justesen, formand
  • Ove Brandstrup-Andersen, næstformand
  • Soli Preuthun

Direktionen i disse udgøres af Soli Preuthun, Direktør.

Skovselskaberne
LB Forsikring A/S har via selskaberne Randan A/S, AS Taanimets (Estland), Danamezs SIA (Letland), Danamiskas UAB (Litauen) investeringer i skov.

Bestyrelsen i alle disse selskaber består af:

  • Jan Kamp Justesen, formand
  • Ove Brandstrup-Andersen, næstformand
  • Soli Preuthun

Direktionen i disse udgøres af Soli Preuthun, Direktør.

Herudover har LB Forsikring A/S investeringer i skov via selskabet Danwood Invest I/S, hvor LB Forsikring A/S ejer 50 %. Jan Kamp Justesen er medlem af bestyrelsen.

LB-IT A/S

LB-IT A/S forestår implementeringen af koncernenes nye forsikringssystem, som forventes ibrugtaget i begyndelsen af 2019, hvorefter det nuværende policehåndteringssystem, som ligeledes er udviklet i LB-IT, afskaffes.

Bestyrelsen består af:

  • Jan Kamp Justesen, formand
  • Steen Holse Andersen
  • Anne Mette Toftegaard

Direktionen udgøres af Steen Holse Andersen, adm. direktør

Kapitalforeningen LB Investering

Kapitalforeningen LB Investering står for langt størsteparten af investeringerne. Investeringerne i Kapitalforeningen LB Investering sker via en række internationale investeringsforeninger. Kapitalforeningen LB Investering administreres af Nykredit Portefølje Administration.

Organisationsdiagram LB Forsikring A/S

MainLayout.Basket [ ]