Koncerndiagram

Koncerndiagram

Organisationsdiagram LB Forsikring A/S

Øvrige underliggende selskaber

Ejendomsaktieselskabet Semen og Skovselskaberne Randan A/S med datterselskaberne Taanimets (Estland), Danamezs (Letland), Danamiskas (Litauen)

Bestyrelsen i alle disse selskaber består af:

  • Jan Kamp Justesen, formand
  • Ove Brandstrup-Andersen, næstformand
  • Soli Preuthun

Direktionen i disse udgøres af Soli Preuthun, Direktør.

LB-IT

Bestyrelsen består af Jan Kamp Justesen, formand

Steen Holse Andersen, næstformand

Anne Mette Toftegaard

Direktionen udgøres af Peter Nielsen, direktør

LB Investering

Forvaltningen af LB Forsikrings investeringer i værdipapirer varetages af eksterne kapitalforvaltere og er samlet i Kapitalforeningen LB Investering hos administrator Nykredit Portefølje Administration.

Danwood

Danwood er et skovselskab som ejes 50 % af LB Forsikring. Jan Kamp Justesen er medlem af bestyrelsen.

Kurv: [ ]