1 mio. kr. til bæredygtige projekter i Region Hovedstaden

LB Foreningen i Region Hovedstaden uddeler nu 1 mio. kr. til lokale bæredygtige indsatser i regionen. ”Der er ingen tvivl om, at bæredygtige løsninger er en meget presserende dagsorden, som kræver en ekstra indsats også i vores region. Heldigvis er der her mange stærke ildsjæle og frivillige kræfter, som vi gerne vil give et ekstra løft,” lyder det fra de regionale repræsentanter for LB Foreningen.

For første gang har LB Foreningen valgt at afsætte 1 mio. kr. til indsatser specifikt for Hovedstadsregionen. Pengene skal gå til bæredygtige projekter i hele regionen. I LB Foreningen ser man gerne, at både større og mindre organisationer byder ind med projekter i alle størrelser.

”De seneste måneders oversvømmelser, skybrud og storme har sat ekstra fokus på vores problemer med klima og behovet for flere bæredygtige løsninger. Det gælder overalt i verden, men også her i regionen. Vi ser udfordringer for kloden ift. klima og biodiversitet som den største udfordring lige nu, og derfor er det også helt naturligt, at vi nu afsætter midler til at støtte det arbejde,” forklarer Charlotte Algreen, der er en af 26 delegerede for LB Foreningen i Region Hovedstaden.

LB Foreningen er ejer af landets største medlemsejede privatforsikringsselskab, LB Forsikring, og ser derfor også konsekvenserne af klimaforandringer på nærmeste hånd. Man kender behovet for at øge vidensniveauet om klimaforandringerne, samt hvad man kan gøre for at imødegå dem – som individ og ikke mindst i fællesskab:

”I LB Foreningen har vi en ambition om at skabe meningsfulde fællesskaber, der kan være med til at løse nogle af verdens problemer. Vi tror på, at vi skal skabe endnu flere engagerende aktiviteter, som giver den enkelte borger muligheden for at være med til at gøre en forskel og være en del af samtalen om bæredygtige løsninger. Vi ved, der er et stort engagement blandt frivillige organisationer i den her dagsorden, og derfor håber vi også, at rigtig mange vil se på os som en mulighed for at kunne udvikle deres indsatser eller skabe nye indsatser for bæredygtighed her i regionen,” siger Merete Svalgaard Knuhtsen, delegeret fra Snekkersten og medlem af bestyrelsen i LB Foreningen.

Man kan søge om op til 200.000 kr. per projekt, og man kan søge helt frem til 31. marts 2024. Pengene uddeles i maj 2024, når alle ansøgninger er blevet gennemgået. Interesserede kan læse mere og indsende en ansøgning på www.lbforeningen.dk/hovedstaden.

OM LB FORENINGEN

LB Foreningen er ejer af LB Forsikring, som er Danmarks største medlemsejede privatforsikringsselskab, med over 430.000 medlemmer. De mange tusinde medlemmer repræsenteres af 70 delegerede valgt af medlemmerne over hele landet. De står bl.a. for velgørende uddelinger i deres regioner. LB Forsikring består af Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring og LB Forsikring til PFA. Som forsikringstager i LB Forsikring er man også medlem af LB Foreningen og dermed medejer af LB Forsikring.

OM LB FORENINGEN I REGION HOVEDSTADEN

LB Foreningen i Region Hovedstaden repræsenteres af 26 delegerede, der er valgt blandt de ca. 170.000 medlemmer i regionen. De repræsenterer medlemmer i Runa Forsikring, Bauta Forsikring og Lærerstandens Brandforsikring. Se mere om delegerede i Region Hovedstaden på lbforeningen.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:

Kommunikationschef i LB Foreningen, Mikkel Klausen, tlf. 24 28 21 10