Menu

Region Syddanmark

Årets tema for Region Syddanmarks uddelinger er: Udsathed.

I LB Foreningen har vi en ambition om at skabe meningsfulde fællesskaber, der kan være med til at løse komplekse samfundsproblemer. 

Derfor ser vi gerne ansøgninger, der kan være med til at skabe endnu flere engagerende aktiviteter, som er med til at skabe løsninger og bringe flere af vores udsatte og sårbare borgere ind i fællesskaber. I Region Syddanmark er der således over 7000 unge, der er diagnosticeret med psykisk lidelse, mere end 1000 voksne, der bor på herberger og over 2500 børn og unge er anbragte udenfor hjemmet. Dertil kommer udfordringer med ensomhed blandt ældre, stofmisbrug og psykiske problemer blandt voksne. 

Der er mange frivillige organisationer, som arbejder med at løse disse og mange andre problemer, og vi håber at I – store som små organisationer - vil søge disse midler. 

Vi har fokus på aktiviteter der:

 • skaber eller understøtter fællesskaber til gavn for udsatte mennesker.
 • sætter fokus på problemstillinger om børn og unge
 • sætter fokus på udfordringer for udsatte voksne – det kan eksempelvis være ensomhed, hjemløshed eller psykiske lidelser
 • involverer frivillige kræfter, da vi tror på, at en frivillig forankring også er en indikator på lokal forankring og opbakning.

Det er muligt at søge om støtte op til 200.000 kr. 
Kun organisationer med CVR-nr. kan søge.

Der er sket uddeling i 2024 - uddelingerne åbner igen 1. januar 2025. 

De valgte projekter

Modtager

Aktivitet

Beløb

Red Barnet

Spændende oplevelser og fællesskaber for udsatte børnefamilier hos Red Barnet i Esbjerg

93.710

CAFE PARAPLYEN VARDE

Aktiviteter i fællesskab for udsatte mennesker.

80.800

Gademix - KFUM's Sociale Arbejde

Udsatte unge ind i fællesskabet og ud i livet

80.000

Blå Kors Danmark

Sommerferieophold til styrkelse af livsmod og livsglæde for udsatte.

78.918

Blå Kors Danmark

Aktiviteter for børn, der kommer fra hjem med misbrug af alkohol eller stoffer

76.192

SAND - De hjemløses landsorganisation

Netværk for hjemløse i Esbjerg

72.000

Fonden Morgencafé For Hjemløse

Bindeleddet Esbjerg støtter unge i udsatte positioner ind i lokalsamfundet

68.000

Broen-Vejen

Alle har ret til et fritidstilbud.

60.000

KFUM's Sociale Arbejde, Café Parasollen i Vejle

Glæde gennem sunde fællesskaber

55.600

Det Kærlige Måltid S/I

Udsatte unge i stærkt fællesskab laver mad til kriseramte familier i Odense

50.000

FitforKids

FitforKids Haderslev – Gratis sundhedsforløb for udsatte børn og deres familier

50.000

Sind Tønder Lokalforening

Sommerferie for brugere med psykiske vanskeligheder, på lige fod med borgere uden forhindringer.

30.000

CAFE PARAPLYEN I ODENSE

Alkoholfri ølejr for Café Paraplyens gæster og frivillige til Læsø

29.480

Broen Svendborg

Arbejde for socialt udsatte børn og unge i Svendborg Kommune.

25.000

Hanne Aalling Risager

Ferielejr for børn/unge der blomstrer. Målrettet udsatte børn - fokus på inkluderende fællesskaber.

25.000

Idrætsforeningen For Sindslidende

IFS VESTJYDERNE til arrangementer for psykisk sårbare brugere i Varde Kommune.

24.000

Red Barnet

Fællesskab for udsatte familier i Haderslev Kommune.

20.000

Red Barnet

Red Barnet Aabenraa søger midler til udførelse af aktiviteter i naturen for børn og voksne.

20.000

Multistedet 15+

Udflugter for sårbare og ensomme unge.

18.000

Cafe Finns Paraply S/I

Mad & Maling i Esbjerg

17.000

UFL- Lillebælt

Aktiviteter ud-af-huset/i det offentlige rum for unge og voksne med særlige behov i fritidsklub i Ejby

15.000

Aflastningstjenesten

Spis sammen hygge for frivillige besøgsvenner med deres besøgsværter i Varde og Esbjerg

11.000

Ansøgningskriterier

Når vi vurderer ansøgninger, kigger vi først og fremmest på følgende:

 • Er der fokus på fællesskab som et bærende element - lokalt og i samfundet som helhed? 
 • Er projektet forankret med tilknytning til udsatte grupper og med regionalt forankrede organisationer? 
 • Er projektet afgrænset til den region, som pengene søges i? (Lokalafdelinger af nationale organisationer kan godt søge og få tildelt midler, så længe indsatsen er lokalt forankret.) 
 • Er der sammenhæng mellem budget, aktiviteter, bemanding, varighed mv i projektet?
 • Hvor stor en grad af frivillige kræfter indgår i projektet?

Vi giver ikke støtte til projekter

 • Der foregår udenfor Region Syddanmark
 • Der ikke omhandler bæredygtighed i den ovenstående forståelse – jf. klima og/eller biodiversitet
 • Der ansøges af enkeltpersoner eller er rettet mod enkeltpersoner

Derudover støtter LB Foreningen ikke:

 • Generelle driftsudgifter; vi dækker kun udgifter, som er knyttet til de aktiviteter, vi støtter
 • Anlægsprojekter; både nybygning, restaurering og renovering
 • Enkeltpersoner
 • Forskning og aktiviteter relateret til forskning (konferencedeltagelse mv.)
 • Udvikling af behandlingsindsatser – både i psykiatri, somatik og alternativ behandling
 • Drift og etablering af uddannelser
 • Allerede fuldt finansierede projekter og aktiviteter
 • Studierejser og studieaktiviteter udover de rejselegater, som uddeles i samarbejde med landets professionshøjskoler

LB Foreningen er restriktiv med støtte til:

 • Analyser
 • Bogudgivelser, apps, podcasts mv.
 • Anskaffelser af materialer, udstyr og redskaber
 • Omkostninger til disse skal være integrerede og centrale dele i et projekt, såfremt LB Foreningen giver støtte hertil.