Menu

Region Sjælland

Årets tema for Region Sjællanduddelinger er: Udsathed.

I LB Foreningen har vi en ambition om at skabe meningsfulde fællesskaber, der kan være med til at løse komplekse samfundsproblemer.

Derfor ser vi gerne ansøgninger, der kan være med til at skabe endnu flere engagerende aktiviteter, som er med til at skabe løsninger og bringe flere af vores udsatte og sårbare borgere ind i fællesskaber.

I Region Sjælland er der eksempelvis over 7000 unge i, som er omfattet af sociale foranstaltninger, mens over 5000 voksne er indskrevet i socialpsykiatrien. Dertil kommer udfordringer med ensomhed blandt ældre, stofmisbrug og hjemløshed. Der er mange frivillige organisationer, som arbejder med at løse disse og mange andre problemer, og vi håber at I – store som små organisationer - vil søge disse midler.

Vi har fokus på aktiviteter der:

 • skaber eller understøtter fællesskaber til gavn for udsatte mennesker
 • sætter særligt fokus på problemstillinger for børn og unge i sårbare positioner
 • sætter fokus på udfordringer for udsatte voksne – det kan eksempelvis være ensomhed, hjemløshed eller psykiske lidelser
 • involverer frivillige kræfter, da vi tror på, at en frivillig forankring også er en indikator på lokal forankring og opbakning

Det er muligt at søge om støtte op til 200.000 kr. 
Kun organisationer med CVR-nr. kan søge.

Fristen for ansøgninger udløb den 31. marts. Ansøgere vil få besked om hvorvidt deres ansøgning er imødekommet ultimo maj.

Ansøgningskriterier

Når vi vurderer ansøgninger, kigger vi først og fremmest på følgende:
 • Er der fokus på fællesskab som et bærende element - lokalt og i samfundet som helhed? 
 • Er projektet forankret med tilknytning til udsatte grupper og med regionalt forankrede organisationer? 
 • Er projektet afgrænset til den region, som pengene søges i? (Lokalafdelinger af nationale organisationer kan godt søge og få tildelt midler, så længe indsatsen er lokalt forankret.) 
 • Er der sammenhæng mellem budget, aktiviteter, bemanding, varighed mv i projektet?
 • Hvor stor en grad af frivillige kræfter indgår i projektet?

Vi giver ikke støtte til projekter

 • Der foregår udenfor Region Sjælland
 • Der ikke omhandler bæredygtighed i den ovenstående forståelse – jf. klima og/eller biodiversitet
 • Der ansøges af enkeltpersoner eller er rettet mod enkeltpersoner

Derudover støtter LB Foreningen ikke:

 • Generelle driftsudgifter; vi dækker kun udgifter, som er knyttet til de aktiviteter, vi støtter
 • Anlægsprojekter; både nybygning, restaurering og renovering
 • Enkeltpersoner
 • Forskning og aktiviteter relateret til forskning (konferencedeltagelse mv.)
 • Udvikling af behandlingsindsatser – både i psykiatri, somatik og alternativ behandling
 • Drift og etablering af uddannelser
 • Allerede fuldt finansierede projekter og aktiviteter
 • Studierejser og studieaktiviteter udover de rejselegater, som uddeles i samarbejde med landets professionshøjskoler

LB Foreningen er restriktiv med støtte til:

 • Analyser
 • Bogudgivelser, apps, podcasts mv.
 • Anskaffelser af materialer, udstyr og redskaber
 • Omkostninger til disse skal være integrerede og centrale dele i et projekt, såfremt LB Foreningen giver støtte hertil.