Menu

Region Nordjylland

Årets tema for Region Nordjyllands uddelinger er: Uddannelse & Demokrati.

I LB Foreningen har vi en ambition om at skabe meningsfulde fællesskaber, der kan være med til at løse komplekse samfundsproblemer. 

Derfor ser vi gerne ansøgninger, der kan være med til at skabe endnu flere engagerende aktiviteter, som er med til at sætte fokus på uddannelse og demokrati. Vi tror på, at vi med aktiviteter, der understøtter den demokratiske samtale og sætter lys på uddannelse kan være med til at bygge et bolværk omkring demokratiet, men også som en beskyttelsesfaktor mod udsathed. Her vil vi gerne være med til at understøtte indsatser, der giver børn og unge de bedste muligheder for at komme godt gennem uddannelsessystemet.

Vi har fokus på aktiviteter der:

 • skaber eller understøtter fællesskaber, der understøtter den demokratiske samtale.
 • giver muligheder for at børn og unge kommer bedst muligt gennem uddannelsessystemet
 • involverer grupper, som ikke normalt er engageret i den demokratiske samtale
 • involverer frivillige kræfter, da vi tror på, at en frivillig forankring også er en indikator på lokal forankring og opbakning

Det er muligt at søge om støtte op til 200.000 kr. 
Kun organisationer med CVR-nr. kan søge.

Der er sket uddeling i 2024 - uddelingerne åbner igen 1. januar 2025. 

De valgte projekter

Modtager

Aktivitet

Beløb

ALABU BOLIG

Børnevenlig Bydel - Frivillige børne- og ungedemokrater i Aalborg Øst

195.000

Foreningen Dansk Skoleskak

Skak+mat®- social læring og matematik på nye måder for børn og unge i Nordjylland

150.000

Lær for Livet (fond) S/I

Ansøgning om midler til Lær for Livets Lokale Børnefællesskaber i Aalborg

136.000

Velkommen Hjem

Uddannelse i skiftet fra en militær til en civil karriere

125.000

FONDEN LILLE VILDMOSECENTRET

Økologi, biodiversitet og billige fødevarer - kan man det hele?

104.000

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Aalborg

Naturfagsweekend for udskolingselever i Nordjylland 2025

67.317

Matematikcenter

Matematikcenter: Gratis lektiehjælp i matematik lokalt og digitalt

51.000

Aalborg Kommune

Grundlovsfest og Ungekongres 2024

50.000

Aalborg Slots Teater

4 dialogmøder om demokrati på nordjyske gymnasier, samt 4 musikteaterforestillinger: VALGET

50.000

Vestbjergskolen

Fejring af Grundlovens 175 år og dermed sikringen af vores demokratiske stemme

40.000

Sortebakkeskolen

Grundlovsarrangement for demokrati og fællesskab på tværs af alder

30.000

Ansøgningskriterier

Når vi vurderer ansøgninger, kigger vi først og fremmest på følgende:
 • Er der fokus på fællesskab som et bærende element - lokalt og i samfundet som helhed? 
 • Er projektet forankret med tilknytning til udbredelse og styrkelse af den demokratiske samtale og/eller fokus på gennemførsel af uddannelser og med regionalt forankrede organisationer? 
 • Er projektet afgrænset til den region, som pengene søges i? (Lokalafdelinger af nationale organisationer kan godt søge og få tildelt midler, så længe indsatsen er lokalt forankret.) 
 • Er der sammenhæng mellem budget, aktiviteter, bemanding, varighed mv i projektet?
 • Hvor stor en grad af frivillige kræfter indgår i projektet?

Vi giver ikke støtte til projekter

 • Der foregår udenfor Region Nordjylland
 • Der ikke omhandler bæredygtighed i den ovenstående forståelse – jf. klima og/eller biodiversitet
 • Der ansøges af enkeltpersoner eller er rettet mod enkeltpersoner

Derudover støtter LB Foreningen ikke:

 • Generelle driftsudgifter; vi dækker kun udgifter, som er knyttet til de aktiviteter, vi støtter
 • Anlægsprojekter; både nybygning, restaurering og renovering
 • Enkeltpersoner
 • Forskning og aktiviteter relateret til forskning (konferencedeltagelse mv.)
 • Udvikling af behandlingsindsatser – både i psykiatri, somatik og alternativ behandling
 • Drift og etablering af uddannelser
 • Allerede fuldt finansierede projekter og aktiviteter
 • Studierejser og studieaktiviteter udover de rejselegater, som uddeles i samarbejde med landets professionshøjskoler

LB Foreningen er restriktiv med støtte til:

 • Analyser
 • Bogudgivelser, apps, podcasts mv.
 • Anskaffelser af materialer, udstyr og redskaber
 • Omkostninger til disse skal være integrerede og centrale dele i et projekt, såfremt LB Foreningen giver støtte hertil.