Menu

Region Midtjylland

Årets tema for Region Midtjyllands uddelinger er: Sundhed & Sikkerhed.

I LB Foreningen har vi en ambition om at skabe meningsfulde fællesskaber, der kan være med til at løse komplekse samfundsproblemer. 

I Region Midtjylland fokuserer vi på indsatser indenfor sundhed og sikkerhed, hvor vi især vil kigge på projekter, som er fokuseret på mental sundhed og mistrivsel. Det kan være i den lokale idrætsforening, i boligsociale tilbud og i foreninger, der tilbyder et rum med tryghed og plads til at lytte. Det er alle disse foreninger og mange andre, store som små, som vi nu inviterer til at søge midler til deres indsatser.

Der er mange frivillige organisationer, som arbejder med at løse disse og mange andre problemer, og vi håber at I – store som små organisationer - vil søge disse midler. 

Vi har fokus på aktiviteter der kan imødekomme en eller flere nedenstående problemstillinger:

 • skaber eller understøtter fællesskaber der modvirker ensomhed og mistrivsel.
 • sætter særligt fokus på problemstillinger om børn og unge
 • kan samtænke fysisk og mental sundhed
 • involverer frivillige kræfter, da vi tror på, at en frivillig forankring også er en indikator på lokal forankring og opbakning.

Det er muligt at søge om støtte op til 200.000 kr. 
Kun organisationer med CVR-nr. kan søge.

Der er sket uddeling i 2024 - uddelingerne åbner igen 1. januar 2025. 

De valgte projekter

Modtager

Aktivitet

Beløb

Gallo Kriserådgivning og Værested S/I

En hverdag med mening

110.000

FORENINGEN JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM

Den gode vej ind i nye fællesskaber? Nye veje ud af ensomheden for sårbare unge

88.000

Fonden for Socialt Ansvar

Unge Ravne styrker trivsel og positive fællesskaber for unge i Aarhus

63.600

Dansk Folkehjælp, Aarhus afd.

Netværk for udsatte familier

60.000

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade

Frivilligt drevne samtalegrupper til personer med spiseforstyrrelse i Aarhus

60.000

Landsorganisationen KRIS

Terapi og sociale selvhjælps- og netværksgrupper for seksuelt misbrugte i Herning, Aarhus og Videbæk

60.000

Kræftens Bekæmpelse Lemvig

Mental sundhed gennem fællesskaber i pagt med naturen og sang og musik

58.000

Veteran Refugium Stenderups Venner

Etablering af refugium

54.700

Langå Venligboernes Cafe- og haveforening.

Sķurvogn og pavillion til Venligboernes nyttehaver

50.000

FitforKids

FitforKids Randers – Gratis sundhedsforløb for udsatte børn og deres familier

50.000

Red Barnet

Red Barnet Silkeborgs Familieoplevelsesklub og Naturklub

45.800

Vestjysk Gymnastikforening

Glad sommer - åben hal for børn og unge 6 uger i sommerferien

37.100

Dansk Røde Kors Viborg

Q-net Røde Kors Viborg - Netværk/efterværn for voldsudsatte kvinder!

35.000

Mænds Mødesteder Randers

Udvikling som værn mod afvikling

30.000

Randers Cimbria

Randers Cimbria All-stars til udvikling & fællesskab for børn og unge med særlige behov

27.990

De Frivilliges Hus Viborg- Stationen

STUEN - en fællesskabscafé til mennesker der mangler et fællesskab

25.300

Lysbro's Venner

Skaber hverdag om til fest på Lysbro Plejecenter til glæde for beboere og ældre fra byen.

25.000

Tubanu

Styrkelse af fællesskabet i Tubanu Aarhus med fokus på mental sundhed

25.000

Hjerneskadeforeningen

Sociale arrangementer i Randers

20.000

Ventilen Aarhus

Til ekstraordinære oplevelser at tale om og have som fællesreferencer blandt de unge.

20.000

Blicheregnens Lokalråd

Thorning 2.4 Sundhed og trivsel med fokus på synlighed og tilgængelighed i de lokale fællesskaber

20.000

Fit4Cure

Tour de Rosenvold - Cykelevent for og med Parkinsonramte

15.000

Natteravnene i Give

Natteravnene, ny afdeling i Brande

10.000

Sind Aarhus-Samsø

Støt vores to nye meningsfulde fællesskaber i SIND Aarhus-Samsø

9.050

Ansøgningskriterier

Når vi vurderer ansøgninger, kigger vi først og fremmest på følgende:
 • Er der fokus på fællesskab som et bærende element - lokalt og i samfundet som helhed? 
 • Er projektet forankret med fokus på mental sundhed og mistrivsel og med regionalt forankrede organisationer? 
 • Er projektet afgrænset til den region, som pengene søges i? (Lokalafdelinger af nationale organisationer kan godt søge og få tildelt midler, så længe indsatsen er lokalt forankret.) 
 • Er der sammenhæng mellem budget, aktiviteter, bemanding, varighed mv i projektet?
 • Hvor stor en grad af frivillige kræfter indgår i projektet?

Vi giver ikke støtte til projekter

 • Der foregår udenfor Region Midtjylland
 • Der ikke omhandler bæredygtighed i den ovenstående forståelse – jf. klima og/eller biodiversitet
 • Der ansøges af enkeltpersoner eller er rettet mod enkeltpersoner

Derudover støtter LB Foreningen ikke:

 • Generelle driftsudgifter; vi dækker kun udgifter, som er knyttet til de aktiviteter, vi støtter
 • Anlægsprojekter; både nybygning, restaurering og renovering
 • Enkeltpersoner
 • Forskning og aktiviteter relateret til forskning (konferencedeltagelse mv.)
 • Udvikling af behandlingsindsatser – både i psykiatri, somatik og alternativ behandling
 • Drift og etablering af uddannelser
 • Allerede fuldt finansierede projekter og aktiviteter
 • Studierejser og studieaktiviteter udover de rejselegater, som uddeles i samarbejde med landets professionshøjskoler

LB Foreningen er restriktiv med støtte til:

 • Analyser
 • Bogudgivelser, apps, podcasts mv.
 • Anskaffelser af materialer, udstyr og redskaber
 • Omkostninger til disse skal være integrerede og centrale dele i et projekt, såfremt LB Foreningen giver støtte hertil.