Region Midtjylland

Årets tema for Region Midtjyllands uddelinger er: Sundhed & Sikkerhed.

I LB Foreningen har vi en ambition om at skabe meningsfulde fællesskaber, der kan være med til at løse komplekse samfundsproblemer. 

I Region Midtjylland fokuserer vi på indsatser indenfor sundhed og sikkerhed, hvor vi især vil kigge på projekter, som er fokuseret på mental sundhed og mistrivsel. Det kan være i den lokale idrætsforening, i boligsociale tilbud og i foreninger, der tilbyder et rum med tryghed og plads til at lytte. Det er alle disse foreninger og mange andre, store som små, som vi nu inviterer til at søge midler til deres indsatser.

Der er mange frivillige organisationer, som arbejder med at løse disse og mange andre problemer, og vi håber at I – store som små organisationer - vil søge disse midler. 

Vi har fokus på aktiviteter der kan imødekomme en eller flere nedenstående problemstillinger:

 • skaber eller understøtter fællesskaber der modvirker ensomhed og mistrivsel.
 • sætter særligt fokus på problemstillinger om børn og unge
 • kan samtænke fysisk og mental sundhed
 • involverer frivillige kræfter, da vi tror på, at en frivillig forankring også er en indikator på lokal forankring og opbakning.

Det er muligt at søge om støtte op til 200.000 kr. 
Kun organisationer med CVR-nr. kan søge.

Fristen for ansøgninger udløb den 31. marts. Ansøgere vil få besked om hvorvidt deres ansøgning er imødekommet ultimo maj.

Ansøgningskriterier

Når vi vurderer ansøgninger, kigger vi først og fremmest på følgende:

 • Er der fokus på fællesskab som et bærende element - lokalt og i samfundet som helhed? 
 • Er projektet forankret med fokus på mental sundhed og mistrivsel og med regionalt forankrede organisationer? 
 • Er projektet afgrænset til den region, som pengene søges i? (Lokalafdelinger af nationale organisationer kan godt søge og få tildelt midler, så længe indsatsen er lokalt forankret.) 
 • Er der sammenhæng mellem budget, aktiviteter, bemanding, varighed mv i projektet?
 • Hvor stor en grad af frivillige kræfter indgår i projektet?

Vi giver ikke støtte til projekter

 • Der foregår udenfor Region Midtjylland
 • Der ikke omhandler sundhed og sikkerhed i den ovenstående forståelse.
 • Der ansøges af enkeltpersoner eller er rettet mod enkeltpersoner

Derudover støtter LB Foreningen ikke:

•Generelle driftsudgifter; vi dækker kun udgifter, som er knyttet til de aktiviteter, vi støtter.  
•Anlægsprojekter; både nybygning, restaurering og renovering.
•Enkeltpersoner
•Forskning og aktiviteter relateret til forskning (konferencedeltagelse mv.). 
•Udvikling af behandlingsindsatser – både i psykiatri, somatik og alternativ behandling. 
•Drift og etablering af uddannelser
•Allerede fuldt finansierede projekter og aktiviteter
•Studierejser og studieaktiviteter udover de rejselegater, som uddeles i samarbejde med landets professionshøjskoler

LB Foreningen er restriktiv med støtte til:

•Analyser
•Bogudgivelser, apps, podcasts mv
•Anskaffelser af materialer, udstyr og redskaber
•Omkostninger til disse skal være integrerede og centrale dele i et projekt, såfremt LB Foreningen giver støtte hertil.