Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden uddeler man i 2024 midler under følgende uddelingsområde: (offentliggøres primo 2024)