Region Hovedstaden

Årets tema for Region Hovedstadens uddelinger er: Bæredygtighed.

I LB Foreningen har vi en ambition om at skabe meningsfulde fællesskaber, der kan være med til at løse komplekse samfundsproblemer. Derfor ser vi gerne ansøgninger, der kan være med til at skabe endnu flere engagerende aktiviteter, som giver den enkelte borger muligheden for at være med til at gøre en forskel og være en del af samtalen om bæredygtige løsninger – særligt indenfor klima og/eller biodiversitet. 

Vi har fokus på aktiviteter der:

 • involverer og skaber synlige handlinger til gavn for klimaet og/eller biodiversitet
 • kan være med til at imødegå konsekvenserne af klimaforandringer og reduceret biodiversitet
 • engagerer grupper der ikke normalt er involveret i arbejdet med klima og/eller biodiversitet
 • øger vidensniveauet om klima og/eller biodiversitet
 • involverer frivillige kræfter, da vi tror på, at en frivillig forankring også er en indikator på lokal forankring og opbakning.

Det er muligt at søge om støtte op til 200.000 kr. 
Kun organisationer med CVR-nr. kan søge.

Fristen for ansøgninger udløb den 31. marts. Ansøgere vil få besked om hvorvidt deres ansøgning er imødekommet ultimo maj.

Ansøgningskriterier

Når vi vurderer ansøgninger, kigger vi først og fremmest på følgende:

 • Er der fokus på fællesskab som et bærende element - lokalt og i samfundet som helhed? 
 • Er projektet forankret med tilknytning til bæredygtighed og med regionalt forankrede organisationer? 
 • Er det afgrænset til kun den region, som pengene søges i? (Lokalafdelinger af nationale organisationer kan godt søge og få tildelt midler, så længe deres indsatser er lokalt forankrede.) 
 • Er der sammenhæng mellem budget, aktiviteter, bemanding, varighed mv i projektet?
 • Hvor stor en grad af frivillige kræfter indgår i projektet?

Vi giver ikke støtte til projekter

 • Der foregår udenfor Region Hovedstaden
 • Der ikke omhandler bæredygtighed i den ovenstående forståelse – jf. klima og/eller biodiversitet
 • Der ansøges af enkeltpersoner eller er rettet mod enkeltpersoner

Derudover støtter LB Foreningen ikke:

 • Generelle driftsudgifter; vi dækker kun udgifter, som er knyttet til de aktiviteter, vi støtter
 • Anlægsprojekter; både nybygning, restaurering og renovering
 • Enkeltpersoner
 • Forskning og aktiviteter relateret til forskning (konferencedeltagelse mv.)
 • Udvikling af behandlingsindsatser – både i psykiatri, somatik og alternativ behandling
 • Drift og etablering af uddannelser
 • Allerede fuldt finansierede projekter og aktiviteter
 • Studierejser og studieaktiviteter udover de rejselegater, som uddeles i samarbejde med landets professionshøjskoler

LB Foreningen er restriktiv med støtte til:

 • Analyser
 • Bogudgivelser, apps, podcasts mv.
 • Anskaffelser af materialer, udstyr og redskaber
 • Omkostninger til disse skal være integrerede og centrale dele i et projekt, såfremt LB Foreningen giver støtte hertil.