Udsathed

At være udsat er en meget sammensat problemstilling, som ikke kun knytter sig til den enkeltes økonomiske situation. Således er der på trods af Danmarks status som et af de mest økonomisk lige lande i verden, også her mennesker – børn, unge, voksne og ældre - der lever i udsathed.

LB Foreningens medlemmer er for flertallets vedkommende mennesker, som møder mange af udfordringerne med udsathed i deres daglige arbejde i daginstitutioner, skoler, sundhedsvæsen eller det sociale område.

De ved, at udsathed kan komme til udtryk i mange forskellige situationer og hænger sammen med helbred (flere med kronisk sygdom, psykisk sygdom, handicap mv), kort eller ingen uddannelse, misbrug, fattigdom osv.

Mennesker i udsathed mangler for manges vedkommende fællesskaber, lever mere isolerede og har færre sociale relationer end den generelle befolkning. Dette gælder særligt for mænd, som er overrepræsenteret i stort set samtlige statistikker over faktorer, der definerer udsathed.

Mennesker der lever i udsathed, oplever en række afledte problemstillinger, som er med til at forværre udsatheden. Det kan være stigmatisering, ensomhed, manglede oplevelser mv.

Vi fokuserer på en række særlige indsatsområder:

LB Foreningen ønsker, at støtte indsatser, som gennem fællesskaber hjælper mennesker varigt ud af udsathed, og som lindrer konsekvenserne af udsathed. Særligt vil vi fokusere på:

- Indsatser, der hjælper mennesker i udsatte positioner ind i samfundets fællesskaber. Her vil vi have et særligt blik for indsatser, som hjælper børn og unge i udsatte positioner.