Sundhed og sikkerhed

Et sundt og sikkert liv betyder i dag mere end blot fraværet af sygdom og utryghed.

Sundhed handler både om at være rask og rørig, men det handler i lige så høj grad om at trives i sit liv. Sundhed handler altså også om mental trivsel; at vi kan håndtere livets knubs, har gode sociale relationer, har muligheder for at udfolde os og føler et socialt tilhørsforhold i fællesskaber, som har betydning for os.

Vores samfund er grundlæggende trygt. På trods af stigende konsekvenser af klimaforandringer har vi globalt set relativt få naturkatastrofer, vi har et reguleret samfund med høj grad af tillid og kriminaliteten er lav. Men vi ved, at ikke alle oplever dette i deres dagligdag. Der er mennesker, som er involveret i ulykker og oplever konsekvenserne af usikkerhed og utryghed.

Vi fokuserer på en række særlige indsatsområder

LB Foreningens tilgang handler om at udnytte den styrke, der er i gode fællesskaber, til at skabe både fysisk og mental sundhed.

I forhold til den fysiske sundhed lægger vi vægt på fællesskaber, hvor fysisk aktivitet kan være med til at skabe trivsel og mental sundhed for mennesker med størst behov.

Særligt vil vi fokusere på:

- Indsatser der i fællesskab støtter og hjælper dem med størst behov til et sundere og tryggere liv.
- Indsatser som hjælper sårbare ind i betydningsfulde fællesskaber.
- Indsatser som styrker den mentale sundhed gennem aktive fællesskaber.
- Indsatser som reducerer og forebygger utryghed og risici i det daglige liv gennem fællesskaber.