Menu

Bæredygtighed

Verden står overfor både en klima- og en biodiversitetskrise, der er rigt dokumenteret af forskere og anerkendt af regeringer. Krisen er global, men kræver handling lokalt.

Som ejer af et forsikringsselskab har LB Foreningen en naturlig interesse i at imødegå nogle af de skadevirkninger, der opstår som følge af det menneskelige forbrug af ressourcer – herunder eks. genbrug, reparationer og upcycling.

LB har gennem flere årtier ligeledes været involveret i skovdrift og skovrejsning og ser muligheder for gennem skov at skabe rum for fællesskab og oplevelser i naturen, samtidig med at man arbejder med løsninger på både klima- og biodiversitetskrisen.

Vi fokuserer på en række særlige indsatsområder

LB Foreningen ønsker, at støtte indsatser som gør, at vi sammen tager et større ansvar for at imødegå klimakrisen, og gør vores handlinger og dagligliv mere bæredygtigt. Særligt vil vi fokusere på:

  • Indsatser som skaber fællesskaber og bringer lokalsamfund sammen om klimaløsninger
  • Indsatser som styrker biodiversiteten i lokalområder – gerne med fokus på skovdrift og skovrejsning
  • Indsatser og tilgange som aktiverer målgrupper, der ikke tidligere har været engageret i klimasagen
  • Fællesskaber som understøtter en bæredygtig livsstil