Menu

Vores tilgang

Vi ønsker en åben og ærlig dialog om hvordan vi støtter og hvordan vi arbejder med vores partnere og de projekter vi engagerer os i. Derfor har beskrevet vores tilgang herunder. Hvis du ønsker yderligere dialog, er du velkommen til at kontakte os på kontaktlbforeningen@lb.dk.
Dialogorienteret

Det vil sige, at vi tager os tid til at tale med potentielle ansøgere, for at forstå, hvad ansøger ønsker at opnå med projektet og for at sikre, at der er strategisk fit mellem LB Foreningens strategi og det ansøgte projekt.

Hvis man som ansøger, ikke har tid og ressourcer til denne dialog, er man stadig velkommen til at sende os en ansøgning.

Vi ønsker at være ubureaukratiske og nemme at arbejde sammen med, så vi bruger vores tid og ressourcer på at skabe værdi og effekt.

Proaktiv
Det vil sige, at vi på de områder, hvor der er særligt potentiale eller behov, vil være opsøgende og proaktiv over for ansøgermiljøer og organisationer, så vi kan få de bedste og mest præcise ansøgninger.
Aktiv i større projekter

Det vil sige, at vi deltager i styregrupper, arbejdsgrupper mv. Vi er nysgerrige og ydmyge overfor områder, hvor vores samarbejdspartnere er eksperter.

Vi kommer med en indsigt fra mange andre projekter, og vi kommer med et perspektiv om at gøre en forskel.

Vi håber, at vores deltagelse kan være med til at skabe ejerskab og åbne døre, som målgruppen har brug for.

Arbejder med kapacitetsopbygning

Det vil sige, at vi gerne støtter udvikling af organisationer, så disse bliver bedre til at hjælpe de grupper, som har behov for hjælp. Dette kan være opbygning af en funktion i en etableret organisation eller styrkelse af en nystartet organisation.

Vi er bevidste om, at hverken ansøgere eller vi nødvendigvis kender de rigtige løsninger, men vi har mod og vilje til sammen med ansøger, at finde de rigtige løsninger.

Vi hjælper med både økonomi og eksterne kompetencer.  

Klar kommunikation

Vi prioriterer klar kommunikation om vores tilgang, uddelingsområder og indholdet i de projekter, vi støtter.

Det er vores overbevisning, at klar kommunikation om vores strategi og arbejdsform gør, at ansøgere forstår os bedre, og vi dermed kan sikre et strategisk fit mellem os og organisationer.

En tydelig kommunikation styrker projekter og spreder viden om tilgange og gode resultater. LB Foreningen bistår organisationer med kommunikativ kapacitet og medvirker til at bringe projekternes aktiviteter og resultater ud til flere.

Tydelig medafsender

LB Foreningen er altid tydelig medafsender på projekter og aktiviteter, vi støtter.