Menu

Kvinde sidder foran computeren og tilpasser sine forsikringer.

Sådan ansøger du

Hvis du ønsker at søge om midler fra LB Foreningen skal du være opmærksom på, at vi forventer, at ansøgninger om midler er i overensstemmelse med vores uddelingsområder. Derudover vurderer vi vores uddelinger på op til 7 forskellige kriterier alt efter størrelsen af uddelingerne, som ses nederst på siden.

LB Foreningen støtter ikke:
LB Foreningen ønsker, at uddelingen af midler skal basere sig på hensyn, der falder naturligt under foreningens formålsbestemmelse, og uddelingerne skal derfor være uafhængige af partipolitiske og specifikke religiøse interesser, ligesom delegerede, ansatte og deres nærtstående og andre personer tilknyttet til LB Foreningen ikke kan opnå personlig vinding ved uddelingen af midler.

Derudover støtter LB Foreningen ikke:

 • Generelle driftsudgifter; vi dækker kun udgifter, som er knyttet til de aktiviteter, vi støtter
 • Anlægsprojekter; både nybygning, restaurering og renovering
 • Enkeltpersoner
 • Forskning og aktiviteter relateret til forskning (konferencedeltagelse mv.)
 • Udvikling af behandlingsindsatser – både i psykiatri, somatik og alternativ behandling
 • Drift og etablering af uddannelser
 • Allerede fuldt finansierede projekter og aktiviteter
 • Studierejser og studieaktiviteter udover de rejselegater, som uddeles i samarbejde med landets professionshøjskoler

LB Foreningen er restriktiv med støtte til:

 • Analyser
 • Bogudgivelser, apps, podcasts mv.
 • Anskaffelser af materialer, udstyr og redskaber
 • Omkostninger til disse skal være integrerede og centrale dele i et projekt, såfremt LB Foreningen giver støtte hertil. 

Vi behandler ansøgninger løbende, og disse behandles på vores bestyrelsesmøder, som der er syv af årligt.

Ansøgere er meget velkomne til at rette henvendelse til Mikkel Klausen, chef for uddelinger, udvikling og kommunikation på mikl@lb.dk hvis man har spørgsmål eller ønsker dialog om muligheder for ansøgning.

Kriterier for ansøgning

1. Reel forandring

I hvor høj grad vil projektet skabe en reel forandring for de anførte målgrupper? Det vil sige, i hvilken udstrækning påvirker projektets aktiviteter målgruppen på en måde, som gør en forskel, der betyder noget for målgruppen.

2. Potentiale for forankring

I hvor høj grad vil projektet kunne fastholde aktiviteterne efter endt projektperiode? Dette kan enten være i form af ændret adfærd, varig effekt eller fordi andre aktører kan overtage finansieringen efter endt projektperiode. Det er også muligt, at projektet gør den ansøgende organisation i stand til selv at fastholde aktiviteten via kapacitetsopbygning i organisationen.

3. Er projektet stort eller er der mulighed for skalering

Når projektets aktiviteter ud til en stor målgruppe eller er der i projektet muligheder for at skalere en succes.

4. Kommunikationspotentiale

Vi ønsker at vores projekter er med til at skabe en samtale om de problemstillinger vi involverer os i. Derfor ser vi også på i hvilken udstrækning aktiviteterne kan kommunikeres til en bredere målgruppe. Det kan være kommunikation om projektet/dets aktiviteter og/eller kan være kommunikation om LB Foreningens engagement.

5. Ansøgers evne til at gennemføre projektet
Er der afsat ressourcer til udførelsen? Er der tænkt i kapacitetsopbygning – evt. som en del af projektet?
6. Muligheder for at inddrage LB Foreningens medlemmer

Kan LB Foreningens medlemmer inddrages som en aktiv del af projektet? Er der en sammenhæng mellem vores medlemmers interesser og evner og projektets fokus?

7. Graden af egenfiansiering

Har ansøger selv afsat midler til udvikling og implementering af projektet?