Menu

Lær for livet

I Danmark er der lige adgang til uddannelse, men chancen for at gennemføre en uddannelse er langt fra ens for alle. Anbragte børn og unge halter efter deres kammerater i skolen.
Derfor har LB Foreningen indgået et samarbejde med Lær for Livet. Et samarbejde, der skal styrke arbejdet med anbragte børns læring. LB Foreningen har støttet Lær For Livet siden 2018 og har i 2024 forlænget samarbejdet frem til og med 2026. Støtten går specifikt til Lær For Livets mentorordning, som vi støtter med 6,5 millioner kroner. Pengene går til at rekruttere mentorer til anbragte og udsatte børn og kvalitetssikre mentorernes arbejde.

Lær for Livet er en helhedsorienteret indsats, der skal styrke læring og livsduelighed hos børn i udsatte sociale positioner og hæve deres uddannelsesniveau, så de øger chancen for at bryde den sociale arv. Programmet blev etableret i 2013 og optager hvert år godt 100 nye børn i læringsprogrammet, der strækker sig over 6 år.

I dag forlader kun 3 ud af 10 børn i udsatte positioner 9. klasse med et afgangsbevis i hånden mod 9 ud af 10 for øvrige børn. Og seks år efter grundskolen vil kun 20 procent af dem have taget en ungdomsuddannelse. Det tal er 76 procent for andre elever.

I Lær For Livet er tallet for børn med et afgangsbevis 8 ud af 10 og 78 % er i gang med en ungdomsuddannelse 2 år efter endt 9. klasse. Det samme tal for øvrige børn er 86 %.

Centralt i Lær for Livet er en mentorordning, hvor hvert barn i læringsprogrammet får en frivillig mentor. Mentoren hjælper barnet med lektier og giver faglig og social støtte i al den tid, barnet er med i programmet. 

Det er denne mentorordning, som LB Foreningen og Lær for Livet samarbejder om; Der er nemlig et betydeligt sammenfald mellem LB Foreningens medlemmer og de mentorer, man har bedst erfaring med.

Som mentor i Lær for Livet kan du gøre en forskel for et anbragt barn i dit nærområde. Ved at støtte barnet fagligt, kan du bidrage til at øge barnets lyst til læring og selvværd. Se mere her.