Bliv delegeret. Vi har brug for dig i vores fællesskab.

Som medlem af LB Forsikring til PFA har du mulighed for at stille op som delegeret og blive en del af et inspirerende fællesskab. Sammen med 69 andre bliver du en vigtig ambassadør i LB Foreningen, som ejer LB Forsikring til PFA. 

 

Som delegeret er du fx med til at: 
  • vælge bestyrelse og formand
  • sætte retning og rammer for vores mange godgørende projekter
  • finde og udvikle spændende lokale projekter, der gør en forskel for andre
  • sparre socialt og fagligt med den samlede kreds af delegerede, bestyrelse og ledelse
  • udvikle og styrke medlemsdemokratiet sammen med de andre delegerede, bestyrelse og ledelse
  • fungere som ambassadør for alle fællesskabets 400.000 medlemmer 
  • varetage ejerskabet af LB Forsikring

Sådan stiller du op

 

Arbejdsbyrden er overkommelig

Rent praktisk mødes du med de andre delegerede 3 til 4 gange årligt. Desuden kan du – alt efter interesse – deltage i relevante arbejdsgruppemøder. Du modtager naturligvis diæter og kørselsgodtgørelse m.m. 

Selv om du aldrig har prøvet kræfter med en udfordring som denne, så opfordrer vi dig til at stille op. Man lærer undervejs, får nye spændende kontakter, udvikler nye kompetencer og er med til at gøre en positiv forskel for medlemmerne.

Læs mere om at være delegeret her.

Sådan stiller du op

Hvis du gerne vil være delegeret, skal du bare give os besked om, at du ønsker at stille op senest den 30. november 2021. Det kan du gøre via mail til cebr@lb.dk eller ved henvendelse til valgsekretariatet LB Foreningen, Amerika Plads 15 – 2100 København Ø.

 

Husk at du skal oplyse dit navn, adresse, medlemsnummer samt valgområde. Du tilhører det valgområde, hvor du har fast bopæl. Du kan finde dit valgområde lige herunder, hvor det er beskrevet hvilke valgområder, der afholder valg.

 

Valgområder for medlemmer af LB Forsikring til PFA:

  • LB Forsikring til PFA dækker hele landet inden for postnumrene 1000-9990 (ordinært valg for 4 år)

Herefter er der valg hvert fjerde år.

 

Enhver, der har været medlem af LB siden den før valgets udskrivelse nærmest forudgående 1. januar, og som tillige har fast bopæl i valgområdet er opstillings- og stemmeberettiget.

 

Valg og valgperioder

Bliver du valgt, tiltræder du som delegeret ved den årlige generalforsamling i april 2022. Delegerede vælges for en periode på 4 år fra den efter valget følgende 1. maj. Det er muligt at opnå genvalg.

For medlemmer af LB Forsikring til PFA finder valget sted hvert 4 år:

LB forsikring til PFA: 2022 (næste gang 2026)

 

I henhold til LB Foreningens vedtægter §8 offentliggør LB Foreningen i løbet af oktober på sin hjemmeside en meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter. Det vil også fremgå hvilke valgområder valget omfatter. 

Enhver, der har været medlem af LB siden den før valgets udskrivelse nærmest forudgående 1. januar, og som tillige har fast bopæl i valgområdet er stemmeberettiget.

 

Valgområder

LB Forsikring til PFA har et valgområde:

  • Valgområde Danmark inden for postnumrene 1000-9990