Nye ansigter i toppen af Danmarks største medlemsejede forsikringsselskab

Medlemmerne i LB Foreningen har valgt 26 nye ansigter til at repræsentere sig øst for Storebælt. De nye delegerede repræsenterer i alt 435.000 medlemmer LB Foreningen som ejer Danmarks største medlemsejede privatforsikringsselskab, LB Forsikring. I alt er der 13 nye og 13 genvalgte blandt de 26 valgte kandidater.

”Det er altid en stor fornøjelse at se vores demokrati udfolde sig, når vi afholder valg. Nu er valget afgjort og jeg ser frem til at byde nye og genvalgte delegerede velkommen som repræsentanter for medlemmerne i vores forsikringsfællesskab,” siger Lars Busk Hansen, bestyrelsesformand i LB Foreningen og LB Forsikring.

Som delegeret i LB Foreningen er man bl.a. med til at vælge foreningens bestyrelse og formand. Derudover er de delegerede med til at sætte rammerne for foreningens ejerskab af LB Forsikring A/S og uddele midler til en række almennyttige formål – heriblandt 1 mio. kr. i hver region.

”Det er meget vigtigt for os, at vi har en bred repræsentation blandt vores 435.000 medlemmer. Derfor er jeg også rigtig glad for at se, at de valgte repræsentanter er spredt godt over både køn, alder og geografisk repræsentation,” siger Lars Busk Hansen

Der var i alt 52 kandidater til de 26 pladser fordelt i forskellige valgområder øst for Storebælt. I alt blev der valgt 18 kvinder og 8 mænd. Den ældste kandidat er 73 år og den yngste 27 år. Der er 13 genvalgte og 13 nyvalgte blandt de 26 valgte kandidater. De tiltræder alle efter den førstkommende generalforsamling, som afholdes i april 2023.

De delegerede er valgt som repræsentanter for forsikringstagerne i Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring og Runa Forsikring, hvor forsikringstagerne alle er medlemmer af LB Foreningen.

De valgte er: 
Lærerstandens Brandforsikring, valgområde 1-2:

 • Charlotte Lorenzen, Skoleleder
 • Claus Brandt Jakobsen, Folkeskolelærer
 • Emil Pilgård Nielsen, Pressechef
 • Emma Petry, Folkeskolelærer
 • Ida Brøkner Diemar, Rektor
 • Jan Savery Trojaborg, Fhv. kredsformand
 • Lone Billehøj, Kultur & Fritidschef
 • Mikkeline Sofie Skjerning Thomsen, Retoriker
 • Morten Kvist Refskov, Folkeskolelærer
 • Nette Kirkegaard Jensen, Bæredygtighedsdirektør
 • Svend Erik Larsen, Kastrup, Gymnasielærer

Lærerstandens Brandforsikring, valgområde 3:

 • Lars Schmidt, Gymnasielærer
 • Merete Svalgaard Knuhtsen, Kredsformand
 • Nete Henriette Dietrich, Direktør

Bauta Forsikring, valgområde Øst:

 • Chanette Stokholm Damgaard, Ergoterapeut
 • Dorthe Pagh, Bestyrelsesforkvinde
 • Mette Kristence Jensen, Fysioterapeut
 • Hanne Schmidt, Sygeplejerske
 • Janet Johannessen, Oversygeplejerske
 • Lisbeth Østergaard Gustavsen, Hjemmesygeplejerske

Runa Forsikring, valgområde Øst:

 • Charlotte Algreen, Arkitekt
 • Dorthe Rozalia Horup, Konsulent
 • Karin Bech, Journalist og tekstforfatter
 • Keld Volder, Skadesspecialist
 • Steen Moltke Hoff, Operations Director

Find en samlet liste over valgte her.

FAKTA
De delegerede i LB Foreningen udgør generalforsamlingen, som er den øverste myndighed i LB Foreningen. 

Valget, der netop er afholdt, dækkede følgende områder: 

 • Bauta Forsikring Øst – 6 pladser
 • Runa Forsikring Øst – 5 pladser
 • Lærerstandens Brandforsikring valgområde 1-2 – 12 pladser
 • Lærerstandens Brandforsikring valgområde 3 – 3 pladser

Valget er gældende for en periode på fire år efter den ordinære generalforsamling 13. april 2024.

For yderligere info kontakt:
Mikkel Klausen, Kommunikationschef LB Foreningen, 2428211