Valget er åbent - brug din stemme

Nu kan du være med til at præge fremtiden i vores forsikringsfællesskab? Vi har netop sendt stemmesedler ud til medlemmer i Lærerstandens Brandforsikring i Nordsjælland og Storkøbenhavn samt til medlemmer i Bauta Forsikring og Runa Forsikring i Østdanmark. H

Nu kan du være med til at præge fremtiden i vores forsikringsfællesskab? Vi har netop sendt stemmesedler ud til medlemmer i Lærerstandens Brandforsikring i Nordsjælland og Storkøbenhavn samt til medlemmer i Bauta Forsikring og Runa Forsikring i Østdanmark. Hvis du bor i en af de områder, kan du nu sætte dit kryds ved én af de i alt 52 kandidater, der stiller op til valget af delegerede i LB Foreningen. 

Det er de i alt 70 delegerede i LB Foreningen, som varetager dine og de øvrige over 430.000 medlemmers interesser i ejerskabet af LB Forsikring. Det er også de delegerede, som sætter rammerne for LB Foreningen årlige uddeling til almennyttige formål (dem kan du læse om her) samt foretager regionale uddelinger af 5 millioner kroner (som du kan læse om her). Derfor har det også betydning for dig, hvem der vælges som delegeret.

Man kan stemme HER

Og man kan se kandidaterne HER - man kan også læse om kandidaterne på stemmesedlen.

Resultatet af valget offentliggøres i marts på LB Foreningens hjemmeside.

Henvendelser vedrørende valget eller medlemsdemokratiet kan rettes til demokratikonsulent, Cecilia Brandenhoff på cebr@lb.dk.

LB Foreningen er ejer af LB Forsikring, som er Danmarks største medlemsejede privatforsikringsselskab. LB Forsikring består af Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring og LB Forsikring til PFA. Som forsikringstager i LB Forsikring er man også medlem af LB Foreningen og dermed medejer af LB Forsikring. Du kan læse mere om LB Foreningens arbejde og rollen som delegeret her.