Menu

Genvalg til bestyrelsen hos ejerne af Danmarks største medlemsejede privatforsikringsselskab

15/4-24

Ved weekendens generalforsamling i LB Foreningen var der 18 kandidater til tre bestyrelsespladser. Da afstemningen var overstået, var de tre siddende bestyrelsesmedlemmer genvalgt og de fortsætter derfor i bestyrelsen for LB Foreningen, der ejer 93,6 % af aktierne i LB Forsikring.

Bestyrelsen i LB Foreningen fmba forbliver den samme efter weekendens generalforsamling, hvor der var genvalg til: Thomas Rasmussen fra Vejle, Martin Hare Hansen fra Brønderslev og Mette Meulengracht Jensen fra Odense. De blev valgt i et felt på 18 kandidater.

”Jeg ser frem til at fortsætte udviklingen af LB Foreningen med de øvrige medlemmer i bestyrelsen og vores øvrige folkevalgte delegerede. Det var et stærkt felt af kandidater, der alle har udvist stort engagement for at komme i bestyrelsen. Det lover godt for det stærke demokratiske fundament i vores forening,” siger LB Foreningens formand, Lars Busk Hansen.

Den samlede bestyrelse består af:

Lars Busk Hansen, formand
Martin Bødker Krogh, næstformand
Merethe Svalgaard Knuhtsen
Thomas Rasmussen
Martin Hare Hansen 
Mette Meulengracht Jensen

Den nye bestyrelse i LB Foreningen består således fortsat af 4 mænd og 2 kvinder.

”Det er et tegn på, at vi i bestyrelsen har gjort et godt stykke arbejde, når der er genvalg til alle de siddende bestyrelsesmedlemmer. Det ser jeg som en anerkendelse af deres store arbejde, hvor de har været med til at gennemføre nogle af de store forandringer, som vi har lavet i vores forening gennem de sidste 4 år,” siger Lars Busk Hansen.

Som bestyrelsesmedlem vælges man for en 4-årig periode. Det er de 70 delegerede i LB Foreningen, som på foreningens generalforsamling vælger bestyrelsesmedlemmerne. Foreningens formand vælges direkte af generalforsamlingen hvert 4. år – næste gang i 2026.

OM LB FORENINGEN

LB Foreningen er ejer af LB Forsikring, som er Danmarks største medlemsejede privatforsikringsselskab, med over 435.000 medlemmer. LB Forsikring består af Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring og LB Forsikring til PFA. Som forsikringstager i LB Forsikring er man også medlem af LB Foreningen og dermed medejer af LB Forsikring. LB Foreningen uddeler midler til almennyttige formål og uddeler ca. 20 mio. kr. årligt – heraf 5 mio. kr. til regionale formål.