Menu

LB Fonden og LB Foreningens Fond åbner for ansøgninger

LB Fonden uddeler i år, sammen med LB Foreningens Fond, omkring 5 millioner til projekter, der understøtter verdensmål 4 – kvalitetsuddannelse med fokus på fællesskab og trivsel.

LB Fonden har netop offentliggjort årets tema for uddelinger og åbnet for ansøgninger for 2024.

Den overordnede ramme for årets tema er verdensmål 4 om kvalitetsuddannelser og fællesskaber – med et fokus på trivsel.

En forudsætning for at trives er at være en del af et sundt fællesskab.  LB Fonden og LB Foreningens fond uddeler i 2024 penge til projekter, der sammenkobler fællesskaber og undervisning/undervisningsmetoder med det formål at lede til øget trivsel blandt børn og unge i alle uddannelsesinstitutioner (Grundskoler, Forberedende grunduddannelser, Ungdomsuddannelser og Videregående uddannelser).

Projekterne(’s erfaringer) skal kunne deles på tværs af uddannelsesinstitutioner/på tværs af uddannelsessektoren og give ny viden, ny erfaring eller på anden måde kunne inspirere flere.

Udover temaet skal projekterne opfylde en række tildelingskriterier, der blandt andet tilsiger, at alle projekter skal gennemføres i samarbejde med én eller flere uddannelsesinstitutioner. Kriterierne ligger på hjemmesiden.

Fonden uddeler i år, sammen med LB Foreningens Fond i alt omkring 5.000.000 kroner til projekter, der ligger indenfor ovenstående ramme og tema.

Der er ansøgningsfrist den 1. september 2024

Alle interesserede kan læse mere om årets uddeling, ansøgningsproceduren og fondens arbejde her.