1 mio. kr. til udsatte i Region Sjælland

LB Foreningen i Region Sjælland uddeler nu 1 mio. kr. til lokale indsatser for udsatte i Region Sjælland. ”Der er massive problemer med udsathed i regionen, men heldigvis også mange stærke ildsjæle og frivillige kræfter, som vi gerne vil give et ekstra løft,” lyder det fra de regionale repræsentanter for LB Foreningen.

For første gang uddeler LB Foreningen midler målrettet lokale og regionale indsatser i Region Sjælland. Konkret er der afsat en mio. kr., der skal gå til indsatser for mennesker i udsatte positioner i Region Sjælland. I LB Foreningen ser man også gerne, at både store og mindre organisationer byder ind med projekter i alle størrelser.

”Vi der bor i regionen, kender desværre alt for godt til de mange sociale problemer, der findes i vores lokalområder. Heldigvis ved vi også, at der er masser af ildsjæle og frivillige kræfter, der yder en stor indsats for at hjælpe de mennesker, der har allermest brug for hjælp. Derfor har det været vigtigt for os at give ekstra kræfter til dem,” forklarer Per Toft Haugaard fra Slagelse, der er en af 9 delegerede for LB Foreningen i Region Sjælland.

Region Sjælland er overrepræsenteret i næsten alle statistikker omkring udsathed. Eksempelvis er der over 7000 unge i Region Sjælland, som er omfattet af sociale foranstaltninger, mens over 5000 voksne er indskrevet i socialpsykiatrien. Dertil kommer udfordringer med ensomhed blandt ældre, stofmisbrug og hjemløshed.

”I LB Foreningen har vi en ambition om at skabe meningsfulde fællesskaber, der hjælper mennesker i udsatte positioner ind i samfundets fællesskaber. Særligt ser vi på indsatser, som hjælper børn og unge i udsatte positioner. Derfor håber vi også, at rigtig mange vil se på os som en mulighed for at få midler til at gøre en ekstra indsats for nogle af de mest sårbare mennesker i vores region,” siger Lisbeth Østergaard Gustavsen, lokal delegeret for LB Foreningen fra Kirke Såby.

Man kan søge om op til 200.000 kr., og man kan søge helt frem til 31. marts 2024. Pengene uddeles i maj 2024, når alle ansøgninger er blevet gennemgået. Interesserede kan læse mere og indsende en ansøgning på www.lbforeningen.dk/sjaelland.

OM LB FORENINGEN

LB Foreningen er ejer af LB Forsikring, som er Danmarks største medlemsejede privatforsikringsselskab, med over 430.000 medlemmer. De mange tusinde medlemmer repræsenteres af 70 delegerede valgt af medlemmerne over hele landet. De står bl.a. for velgørende uddelinger i deres regioner. LB Forsikring består af Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring og LB Forsikring til PFA. Som forsikringstager i LB Forsikring er man også medlem af LB Foreningen og dermed medejer af LB Forsikring.

OM LB FORENINGEN I REGION SJÆLLAND

LB Foreningen i Region Sjælland repræsenteres af ni delegerede, der er valgt blandt de ca. 45.000 medlemmer i regionen. De repræsenterer medlemmer i Runa Forsikring, Bauta Forsikring, Lærerstandens Brandforsikring og LB Forsikring til PFA. Se mere om delegerede i Region Sjælland på lbforeningen.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:

LB Foreningen: Kommunikationschef, Mikkel Klausen, tlf. 24 28 21 10