1 mio. kroner til mistrivsel og mental sundhed i Region Midtjylland

LB Foreningen i Region Midtjylland uddeler nu 1 mio. kr. til lokale indsatser for mental sundhed og bekæmpelse af mistrivsel i regionen. ”Vi ved, at ensomhed forkorter folks liv, og vi ser, at der er store problemer med bl.a. mistrivsel blandt unge. Det skal vi have gjort noget ved,” lyder det fra de regionale repræsentanter for LB Foreningen.

Som noget helt nyt har LB Foreningen, som ejer LB Forsikring, der er Danmarks største medlemsejede privatforsikringsselskab, valgt at afsætte 1 mio. kroner til indsatser specifikt for Region Midtjylland. Midlerne skal gå til indsatser indenfor sundhed og sikkerhed, hvor man især vil kigge på projekter, som er fokuseret på mental sundhed og mistrivsel. I LB Foreningen ser man også gerne, at både store og mindre organisationer byder ind med projekter i alle størrelser.

”Vi har en generel problemstilling med mistrivsel blandt unge, men også ældre og voksne som generelt rammes af ensomhed. Vi vil gerne være med til at løfte nogle af de udfordringer, da vi tror på, at det er gennem fællesskaber og ved at invitere flere med i fællesskaberne, at vi kan skabe positive forandringer for flere,” siger Kim Henriksen fra Skanderborg og lokal repræsentant for LB Foreningen i Region Midtjylland.

LB Foreningen ser mange muligheder for at understøtte de mange frivillige organisationer, som kan være med til at løfte de grupper, der kæmper med mistrivsel og mentale sundhedsproblemer:

”Selvom der er store udfordringer, er der heldigvis også rigtig mange dygtige og engagerede ildsjæle i forskellige foreninger over hele regionen, som arbejder med at skabe fællesskaber og nye muligheder for mennesker med forskellige udfordringer. Det kan være i den lokale idrætsforening, i boligsociale tilbud og i foreninger, der tilbyder et rum med tryghed og plads til at lytte. Det er alle disse foreninger og mange andre, store som små, som vi nu inviterer til at søge midler til deres indsatser,” forklarer Birthe Lundgaard, lokal repræsentant for LB Foreningen fra Malling.

Man kan søge om op til 200.000 kr., og man kan søge helt frem til 31. marts 2024. Pengene uddeles i maj 2024, når alle ansøgninger er blevet gennemgået. Interesserede kan læse mere og indsende en ansøgning på www.lbforeningen.dk/midtjylland.

OM LB FORENINGEN

LB Foreningen er ejer af LB Forsikring, som er Danmarks største medlemsejede privatforsikringsselskab, med over 430.000 medlemmer. De mange tusinde medlemmer repræsenteres af 70 delegerede valgt af medlemmerne over hele landet. De står bl.a. for velgørende uddelinger i deres regioner. LB Forsikring består af Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring og LB Forsikring til PFA. Som forsikringstager i LB Forsikring er man også medlem af LB Foreningen og dermed medejer af LB Forsikring.

OM LB FORENINGEN I REGION MIDTJYLLAND

LB Foreningen i Region Midtjylland repræsenteres af 12 delegerede, der er valgt blandt de 100.000 medlemmer i regionen. De repræsenterer medlemmer i Runa Forsikring, Bauta Forsikring, Lærerstandens Brandforsikring og LB Forsikring til PFA. Se mere om delegerede i Region Midtjylland på lbforeningen.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:

LB Foreningen: Kommunikationschef i LB Foreningen, Mikkel Klausen, tlf. 24 28 21 10