LB Foreningens Fond

LB Foreningens Fond uddeler i 2022 sammen med LB Fonden penge til projekter på undervisningsområdet, der har fokus på verdensmål 3 ’Sundhed og Trivsel’. 
Projekterne skal være med til at sikre undervisning, der understøtter og har fokus på elevers sundhed og trivsel som en forudsætning for god læring. Læse mere her.

Hvis man ønsker at søge til personlige formål skal man stile sin ansøgning til LB Foreningens fond nedenstående e-mail. 

Fondens formål er at yde støtte til formål af fælles interesse for lærerstanden, herunder understøttelser til læreres efterladte ægtefæller og børn.

Fonden uddeler omkring en halv million årligt.

Fonden har ingen formel ansøgningsprocedure eller frister. Vanligt behandles ansøgninger dog på fondens to bestyrelsesmøder i december og april.

---

Kontakt
Legatsekretær, Cecilia Brandenhoff
Telefon: 33 48 54 03
E-mail: kontakt@lbforeningen.dk