Lærerprofession.dk

LB Foreningen støtter indtil 2025 Lærerprofession.dk med 100.000 kr. Pengene bruges til, at lærerprofession.dk hvert år kan offentliggøre udvalgte og præmiere professionsbachelorprojekter og pædagogiske diplomprojekter. Formålet er at sætte positivt fokus på faget og didaktikken og inspirere andre til en fælles dialog om lærerfaget.

Eksaminatorer og censorer indstiller, og uafhængige dommere udvælger de projekter, der tildeles priser.

Et projekt behøver ikke at være vurderet til karakteren 12, og der ledes ikke efter en bestemt pædagogisk sandhed. Dommerne vurderer, om et projekt kan inspirere andre studerende, lærere i skolen og undervisere og vejledere på lærernes grund-, efter- og videreuddannelse. De ser på, om et projekt kan bidrage til udvikling af lærerprofessionen og skolen, og de leder efter originalitet. Dommerne repræsenterer ikke deres arbejdsgiver eller organisation.

Læs mere om lærerprofession.dk her.