Athena Prisen

LB Foreningen har sammen med Dansk Sygeplejeråd og Bauta Forsikring uddelt Athena Prisen siden 2020. Prisen gives til to sygeplejefaglige indsatser, hvor bæredygtig udvikling er omsat til lokale mål og handlinger.

Der skal være en plan for, hvordan der fremadrettet arbejdes videre med indsatsen.

Indsatsen skal have et sygeplejefagligt perspektiv og kan være:

  • et udviklingstiltag til forbedring af sundhed og trivsel, der har et skaleringspotentiale
  • afprøvning af nye ideer til forbedring af patient og borgerforløb – og videndeling af resultater, erfaringer og læring.
  • udvikling og implementering af ny praksis forstået som nye opgaver, ny arbejdstilrettelæggelse, nye samarbejdsformer, patientinddragelse/brugerdreven innovation mm.

Athena Prisen er på 50.000 kr. til hver indsats.

Læs mere om Athena Prisen her.