Prioriteter

I LB Foreningen er vi optaget af at skabe eller skalere løsninger på verdens problemer. Vores medlemmer er i manges tilfælde tæt på mange af de udfordringer vi ser i samfundet i dag. Derfor har vi en naturlig interesse i de problemstillinger, som optager dem. 

Vi har derfor identificeret fem af FN’s Verdensmål som vores centrale sigtepunkter i vores uddelinger. De fem verdensmål er Verdensmål 3 (sundhed og trivsel), Verdensmål 4 (kvalitetsuddannelse), Verdensmål 10 (mindre ulighed), Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og Verdensmål 13 (klimaindsats)
Vi prioriterer projekter, hvor vi kan se en forebyggende indsats og gerne en tidlig indsats i forhold til den konkrete problemstilling.

Derudover har vi en ambition om at engagere og involvere vores medlemmer mest muligt i de partnerskaber og projekter vi indgår i. Det har vi gjort ved at aktivere vores medlemmer som frivillige i nogle af vores projekter og ved at trække på deres kompetencer og viden i andre. 

Vi prioriterer desuden partnerskaber og projekter, som har et længerevarende forløb (gerne 2-3 år som minimum), og som har en forankring i Danmark. 

Vores partnerskaber har typisk et økonomisk omfang på 1,5-2 mio. kr. årligt.