Røde Kors Oplevelsen

Røde Kors Oplevelsen er et interaktivt læringsrum, der giver indblik i krige og katastrofer, og hvordan den 150 år gamle nødhjælpsorganisation hjælper udsatte mennesker i hele verden.

Det sker med ny teknologi og brugerinddragende installationer, fx virtual reality, dilemmaspil og autentisk nødhjælpsudstyr.

Et besøg i Røde Kors Oplevelsen kan med fordel kombineres med foredrag eller møder med fx Røde Kors-frivillige, ansatte eller delegater. Der er som udgangspunkt åbent 9-16 på hverdage, men plads og foredrag skal bookes forud for besøget på skoletjenesten@rodekors.dk.

Oplevelsen og det tilhørende undervisningsmateriale er målrettet udskoling og ungdomsuddannelser og understøtter læringsmål i blandt andet samfundsfag, historie, geografi, matematik og kemi.

Derudover ligger oplevelsen i tråd med arbejdet med internationalisering, understøttende undervisning og åben skole og vil bringe elevernes tekniske, sociale og medmenneskelige kompetencer i spil. Både lærere og elever vil få en minderig og debatskabende dag.

Der kan være 25 personer ad gangen i Røde Kors Oplevelsen, og vi anbefaler, at I sætter mindst to timer af til besøget.

Læs mere om Røde Kors’ skoletjeneste

 

Anne Mette Toftegaard

 ”I LB Forsikring passer vi på dem, der passer på andre. Derfor støtter vi Røde Kors Oplevelsen, der sætter nødhjælp og medmenneskelighed på skoleskemaet med en undervisningsform, der når ud over tavlekanten og inspirerer børn og unge til at handle som aktive og ansvarlige verdensborgere.”

Adm. dir. i LB Forsikring, Anne Mette Toftegaard