LB Foreningens Fond

Fondens formål er at yde støtte til formål af fælles interesse for lærerstanden, herunder understøttelser til læreres efterladte ægtefæller og børn. Fonden støtter alene indenfor disse formål.

1.

Hvis man er en organisation uddeler LB Foreningens Fond alene sammen med LB Fonden. Der kan altså kun søges via denne uddeling. Der er lukket for ansøgninger i 2023 - se link for åbning af uddelinger i 2024. Læs mere HER.

Fonden uddeler omkring en halv million årligt.

2.

Hvis man ønsker at søge til personlige formål skal man stile sin ansøgning til LB Foreningens fond nedenstående e-mail. Vær opmærksom på, at man skal have tilknytning til lærerstanden (fx. som efterladt eller barn af lærer) . 

Fonden har ingen formel ansøgningsprocedure eller frister for de personlige uddelinger. Vanligt behandles ansøgninger dog på fondens to bestyrelsesmøder i april og november.

---

Kontakt
Legatsekretær, Cecilia Brandenhoff
Telefon: 33 48 54 03
E-mail: kontakt@lbforeningen.dk