Projekterne 2023

Fjern Barrierne 2.0 - Dansk Handicap Forbund – 360.000 kroner

Fjern barriererne 2.0 er en undersøgelse af barriererne for inklusion af unge med handicap på de videregående uddannelser.

Projektet skal i 2024 indsamle viden bl.a. fra uddannelsesinstitutioner og studerende, som kan gøre os kloge på de barrierer, der står i vejen for, at unge med handicap kan tage en videregående uddannelse. I projektet har vi primært fokus på de strukturelle, de fysiske og mentale barrierer.

Projektet kommer med en række anbefalinger til at nedbryde barriererne, så det sikres, at unge med bevægelseshandicap kan tage en videregående uddannelse på lige vilkår.

Uddeles af LB Fonden.

HFx - læringslighed for psykisk sårbare unge - Vestegnen HF & VUC – 275.000 kroner

HFx er et tilbud til de unge der på grund af psykisk sårbarhed typisk er droppet ud af deres ungdomsuddannelse eller slet ikke er kommet i gang. På HFx møder den unge veluddannede, velkoordinerede og engagerede team af lærere, vejledere og ledelse der på én gang kan se den enkelte og samtidig skabe et fællesskab for de unge, så de går fra at være sårbare og ensomme ’drop-outs’ til at være fagligt stærke unge i et tæt fællesskab. Finansieringen fra LB-Fonden giver mulighed for at styrke lærere og vejlederes kompetencer, komme i dybden med analyse og beskrivelse af det der virker, samt at kunne formidle dette til en bredere kreds, så flere kan arbejde med at styrke læringsligheden for psykisk sårbare unge.

Støttes af LB Fonden.

Brobygning - HF & VUC København Syd – 250.000 kroner

Projektet ”Brobygning mellem FGU Vestegnen og HF & VUC København Syd med fokus på elevernes læringsstrategier” består i et kompetenceudviklingsforløb for lærere med henblik på at udvikle fælles pædagogisk didaktiske praksisser på tværs af HF & VUC København Syd og FGU Vestegnen. Fællesnævnerne for de to skoler er, at det er en del af eleverne i tidligere skoleforløb har mødt forskellige udfordringer, herunder trivselsudfordringer, har negative skoleerfaringer samt manglende oplevelser af mestring, som har medført tidligere frafald fra uddannelse. Gennem et aktionslæringsforløb, skal lærerne arbejde med at styrke elevers læringsstrategier og motivation og dermed understøtte stærke læringsfællesskaber.

Projektet støttes af LB Foreningens Fond.

Konditoriet - KAFFeFAIR– 175.000 kroner

KAFFeFAIR er en socialøkonomisk virksomhed der bl.a. uddanner unge med autisme indenfor køkken, konditori og kundeservice. Stort set alle unge kommer videre i beskæftigelse eller videre uddannelse. Vi har fokus på at validere de faglige kompetencer som de unge får i deres forløb, så det bliver tydeligt for dem, hvor meget de faktisk kan. Det styrker deres selvværd men også deres muligheder. Rammen for uddannelsen er professionel café- og kantinedrift tre forskellige steder i Aalborg.  

Projektet støttes af LB Foreningens Fond.

Pigers deltagelsesmuligheder i naturfagene - VIA University College – 250.000 kroner

Projektets vil gennem survey og interviews med elever forsøge at afdække sammenhængen mellem udskolingselevers sociale identitet og udvikling af en science identitet, med særligt fokus på betydningen af køn. De samlede konklusioner vil blive formidlet til relevante aktører - herunder naturfagslærerstuderende - med henblik på at udvikle pædagogikken og didaktikken i naturfagsundervisningen i en mere kønsklog retning.

Projektet støttes af LB Foreningens Fond

 

SANS - Teaterskolen Kastali'a – 39.400 kroner

Projektet vil, i samarbejde med Kulturskolen Viborg, forsøge at overføre dramapædagogik til folkeskolen for at afhjælpe mistrivsel og skolevægring blandt elever med udfordringer. Vores målgruppe er både børn med diagnoser, men også børn, som er ensomme og socialt udsatte. 
SANS projektets formål er at forsøge at hjælpe denne udsatte elevgruppe med at blive robuste nok til at komme godt igennem folkeskolen.

Projektet støttes af LB Fonden.

Ungdommens Røde Kors´Lektiecaféer - Ungdommens Røde Kors – 95.600 kroner

Projektet sikrer gratis lektiehjælp til udsatte børn og unge, så de får mod på deres skolegang. Lektiehjælp er hverken en erstatning for lærernes arbejde eller en fortsættelse af skoledagen, men handler om meget mere end bare lektier – at børn og unge får lyst til at lære og får troen på, at de kan gennemføre lige præcis den uddannelse, de drømmer om. Deltagerne bliver mødt af unge frivillige, som har tiden, lysten og overskuddet til at give en hjælpende hånd med lektierne. Og selvom det selvfølgelig er det faglige, der er omdrejningspunktet for lektiecaféerne, er der i lige så høj grad mulighed for at være social med de frivillige og de andre deltagere. Lektiecaféerne er således et tilbud, der både skal modvirke ensomhed og fremme læringslyst, så de udsatte børn og unge får opbygget faglig stolthed.

Projektet støttes af LB Fonden.