Projekterne 2017

Fællesskab og Trivsel i Folkeskolen, Red Barnet

Med ’Fællesskab og Trivsel i Folkeskolen’ vil Red Barnet videreudvikle undervisningsmaterialet fra ’Rykke Sammen’ til gavn for de børn, der ikke trives i dagligdagen.  Materialet afprøves sammen med Aarhus Universitet og VIA University College i samarbejde med tre modelskoler, blandt andre Højen Skole og Thyregod skole.

Med det her projekt vil vi gerne styrke fællesskabet i skolen og gøre det mere robust. På den måde hjælper vi også det enkelte barn. Det handler om at kende egne og andres grænser. Sammenhængen mellem trivsel og læring er klar, og derfor er det også vigtigt, at vi hjælper lærerne med nogle redskaber, der er lette at bruge i en hverdag, hvor vi ved, at der er knaphed på ressourcer og tid.”- Kirsten Lund Larsen, National chef i Red Barnet.

LB Fonden støtter ’Fællesskab og Trivsel i Folkeskolen’, fordi det er afgørende, at vi skaber robuste fællesskaber. Det er vigtigt at lærere og elever får de gode redskaber til at hjælpe hinanden i en travl hver dag, så ingen ender uden for fællesskabet.” - Formand for LB Fonden, Finn Pedersen

Støttebeløb: 235.000 kroner

Flerkulturel integrationsklub for unge, Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole

Kirkeskolen og Ringkøbing-Skjern ungdomsskole er gået sammen om aktiviteter for unge flygtninge og indvandrere i alderen 15 til 20 år. Projektet skal give dem indsigt i danske samfund, kultur- og foreningstraditioner.

”Der er tale om en gruppe unge, der ikke har særligt mange penge og som står i kanten af fællesskabet. Vi vil gerne give dem mulighed for at opleve nogen af de ting, vi som danskere tager som en selvfølgelighed. Som ungdomsskole vil vi gerne bidrage til at skabe en bedre forståelse for, hvad danskhed er samtidig med, at de får nogle gode oplevelser. Noget så banalt som en tur til Legoland er med til at vise noget om vores historie og kultur. Med den her donation fra LB Fonden, kan vi give dem et indblik i nogen af de ting, vi danskere gør og er fælles om,” - Ungdomsskolens afdelingsleder, Ole Buchreitz Jensen.

SE MERE OM PROJEKTET HER

Støttebeløb: 25.000 kroner.

Lærerstart og fodfæste i et livslangt karriereforløb, Lærerudd. i Aarhus

Projektet ’Lærerstartordning’ undersøger betydningen af, at tilbyde nyuddannede lærere et fast introduktionsforløb i deres første år i professionen. Som en del af forløbet får alle lærer tilknyttet en mentor. Projektet testes i Herning Kommune og følges af forskere fra VIA University College med henblik på at finde ud af, hvordan man kan understøtte nyuddannede lærere bedst muligt.

LB Fonden støtter projektet ’Lærerstartordning’, fordi det er vigtigt, at vi hjælper nye lærere til den bedste start på livet i skolen. Det handler om, at vi får skabt arbejdsglæde og bedre læring for alle allerede fra starten.” – Formand for LB Fonden, Finn Pedersen

Støttebeløb: 290.000 kroner.

Se den afsluttende rapport og evaluering af projektet her

Ordheltene fra Ordskoven, Progression Park IVS

Ordheltene fra Ordskoven er et undervisningsforløb til ordblinde elever i 3.-5. klasse, der kan bruges i den differentierede danskundervisning.  Gennem lærervejledning og undervisningsmaterialet skaber ’Ordheltene fra Ordskoven’ læselæring samtidig med, at det giver dem et fællesskab, der styrker og fastholder deres engagement.

”Med projektet og støtten fra LB fonden, har vi en ambition om at give ordblinde og læsesvage børn nyt mod på læsningen ved at styrke deres sammenhold og skabe nogle motiverende rammer. Forløbet giver det barn, der har tabt motivationen, motivationen tilbage. Ordheltene tager afsæt i læseforskning og læsestrategi, der hjælper lærer og elev ved at levendegøre det gennem Lydmesteren, Rimfeen og Vokaldetektiven.” - læringsdesigner, Søren Bolvig Poulsen. 

”LB Fonden har valgt at støtte Ordheltene fra Ordskoven, fordi alle skal have mulighed for at være en del af fællesskabet og glæden ved læsning. Læsningen skal være en leg, og det bliver det med Ordheltene, der er et innovativt og sjovt tiltag i danskundervisningen, som vi tror mange kan få glæde af.” – Formand for LB Fonden, Finn Pedersen

LÆS MERE OM ORDHELTENE

Støttebeløb: 205.000 kroner.

To Verdener, Samme Virkelighed, Levende Menneskerettigheder

Gennem et digitalt dilemma spil skal elever i 7.-9. klasse lære om digital dannelse. To verdener, samme virkelighed har fokus på ytringsfrihed, etik og straffeloven – indenfor områderne: hvad kan man sige på nettet, censur, overvågning contra privatliv og whistle-blowing. Emner der spiller en stadig større rolle i moderne fællesskaber. Bag spillet står bl.a. forsvarsadvokat Thorkil Høyer, formand for Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre.

LB Fonden støtter ’To Verdener, Samme virkelighed’, fordi de sætter menneskerettigheder på skoleskemaet på en spændende måde. Emner som ytringsfrihed, etik, privatliv, censur er kun blevet endnu mere relevante i en digital tidsalder. Dilemma-spillet gør det lettere for lærere og elever at komme rundt om vigtige problemstillinger i et moderne samfund.” – Formand for LB Fonden, Finn Pedersen.

LÆS MERE OM LEVENDE MENNESKERETTIGHEDER

Støttebløb: 145.000 kroner.