Projekterne 2016

Ane Qvortrup, Center for Interdisciplinær Forskning og Udvikling, Syddansk Universitet

Drenges underpræsteren - 100.000 kr.

 

Formålet med projektet er at skabe ny viden om, hvorfor drenge både præsterer, trives og vurderes ringere end piger i folkeskolen. Herunder vil projektet undersøge drenges deltagelse i, faglige udbytte og oplevelse af forskellige undervisningsformer.

Læs mere om projektet her

 

Lene Thiesen og Jon Kraabøl, Teater for asylbørn

Hodja fra Danmark - 70.000 kr.

 

Omdrejningspunktet for Hodja fra Danmark bliver en kombination af forestillinger og kreative workshops af 3-4 timers varighed, hvor asylbørnene selv kommer til orde.

Her vil der også være deltagelse fra elever på lokale skoler, så der kommer en direkte kontakt asylbørnene og de danske børn imellem.

Læs mere om projektet her

 

Thomas Moe, Autismecenter Nord-Bo.

LEGO Mindstorms - 19.000 kr.

 

Autismecenter Nord-Bo har fået 19.000 kroner fra LB Fonden til arbejdet med et nyt undervisningsforløb i LEGO Mindstorms.

Pengene skal bruges på nye EV3-robotter med tilhørende start- og tillægspakker, der kan bidrage til at udvikle unge med autismes interessere for programmering samt finmotorik og sociale kompetencer.

Læs mere om projektet her

Mikkel Theiss Kristensen, Tycho Brahe Planetarium

Marsrobotten - 110.000 kr.

 

LB Fondens støtte skal blandt andet gå til Tycho Brahe Planetariets skoleservice og projektet Mars-robotten, der handler om at bruge rummissioner og programmering som udgangspunkt for et kreativt læringsforløb inden for naturfag.

Engineer the Future og Dansk industri vurderer, at der alene frem mod år 2025 og 2030 kommer til at mangle op imod 13.500 ingeniører og 19.000 it-specialister.

I sidste ende er ambitionen med Marsrobotten derfor også at motivere flere børn og unge til at tage en it- og ingeniørvidenskabelig uddannelse.

Læs mere om projektet her

 

Frans Ørsted Andersen, Karen Bjerg Petersen, Maj Sofie Rasmussen og Daniel Wilson, Aarhus Universitet

Pædagogik på kanten - 400.000 kr.

 

Projektet skal undersøge langtidseffekten af intensive læringsforløb målrettet børn og unge på kanten af det ordinære uddannelsessystem.

Formålet er blandt andet at identificere, hvilke faktorer der virker på tværs af indsatser som fx Drengeakademiet, Anholtprojektet, Frysehuset og Esbjergakademiet.

Læs mere om projektet her

 

Ida Seest Dam, Ungdommens Røde Kors

Sprint – idéer der forandrer din verden - 150.000 kr.

 

Projekt Sprint dækker mere konkret over en indsat for at etablere skoleforløb i aktivt medborgerskab, der skal vække udsatte børn og unges interesse for uddannelse og forpligtende fællesskaber i form af sociale aktiviteter i deres lokalområder.

Læs mere om projektet her