Projekterne 2015

Frans Ørsted Andersen, Karen Bjerg Petersen, Lea Lund Larsen, Aarhus Universitet

Pædagogik på kanten  - 100.000 kr.

Projektet er et forprojekt til et egentligt forskningsprojekt, der vil undersøge, hvilke pædagogiske faktorer, der virker for at få marginaliserede og sårbare unge tilbage i uddannelsessystemet, så de opnår livsduelighed, brugbare kompetencer og fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det endelig forskningsprojekt vil indsamle data fra projekter i ind- og udland, der netop arbejder med denne gruppe unge med henblik på at identificere de faktorer der ser ud til at virke på målgruppen – og som vil kunne sikre en målretning af fremtidige indsatser og initiativer i de enkelte kommuner.  Støtten gives til forprojektet.

Den afsluttende rapport fra projektet kan findes her: https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/360

Udover rapporten har projektet i udmøntet sig i to bogudgivelser

Derudover har projektet har sin egen blog på Folkeskolen.dk med over 30 blog-indslag, der kan ses her: https://www.folkeskolen.dk/blogs/paedagogik-paa-kanten/

Ida kroner og Pernille Nielsen, Speak App ApS

Træning af lydlige kompetencer i forbindelse med læseindlæring  - 150.000 kr.

Målgruppen er folkeskolens indskoling, hvor projektets læseapp skal bidrage til at fremme læseudviklingen ved kobling mellem det lydlige og læsningen ved brug af bogstaver, rim og skelnen af sproglyde. Støtten er givet til projektets udviklingsdel. 

Peter Bentsen og Niels Ejbye-Ernst, VIA UC, Risskov

E-læringskursus om udeskole  - 100.000 kr.

Et gratis forsknings-, teori- og erfaringsbaseret kursus i undervisning i andre områder end klasserummet. Kurset skal udkomme som E-bog med konkrete eksempler på, hvordan undervisningen udenfor det traditionelle klasserum kan planlægges og gennemføres. Dertil skal kurset rumme nyeste forskning om udeskoler, teorier der understøtter at flytte undervisningen til andre områder og desuden erfaringsbaseret materiale om start, planlægning og gennemførelse af et forløb.

Liv Holmgaard Nørrelykke, Center for Skoler og Dagtilbud, Fredensborg Kommune

Sproggaven – det starter med sprog - 200.000 kr.

Fokus er på sprogindsatsen i dagtilbud for de 0 -6 årige og metoden er dialogisk læsning. Formålet er at støtte kommende skolestartere med utilstrækkelige sprogfærdigheder i tide, idet erfaringen viser at børnene ellers kan udvikle læse- og skrivevanskeligheder i skolen – og dermed få svært ved at følge undervisningen i folkeskolen. Støtten gives til forsknings- og formidlingsdelen af projektet.

Eva Moeller Jensen, Mercantec

Udvikling af APP til 2-sprogede på EUD  - 450.000 kr.

Tosprogede elever på en del erhvervsskoler har sproglige udfordringer i forbindelse med at tilegne sig faglig viden. Med app’en søges dette afhjulpet fra to sider: Læreren leverer via app’en instruerende og forklarende materiale som eleverne kan få fat i via tekst, lyd, billeder eller video – altså som det allerede foregår de fleste steder. Det nye i projektet er, at eleven får mulighed for selv at konstruere forståelsen af de faglige begreber ved at producere tekst, lyd, billeder osv. og lægge resultatet ind via app’en, få respons og således få fastholdt de faglige begreber. 

Projektrapporter 2015

17 i 17

En samlet film på første del af projektet "17i17" kan ses her...