Projekterne 2022

Viden om vold - Center for magtanalyse – 200.000 kroner

Viden om Vold” er et voldsforebyggende projekt til folkeskoler. I 2023 skal de besøge 20 klasser mellem Københavns Kommune og Aalborgs Kommune med det formål at give børn og unge aktuel viden om vold og trivsel - i deres øjenhøjde.

Kreative skrivegrupper som redskab til bedre trivsel - Flexwerker – 239.000 kroner

Projektet ‘Kreative skrivegrupper som redskab mod mental mistrivsel’ udforsker kollektiv skrivning som værktøj til at skabe bedre mental sundhed blandt unge. I projektet ses det at skrive sammen som en erkendelsespraksis og en mulighed for at udforske og styrke unges trivsel gennem eksperimenter, fællesskab og tildeling af agens. Projektet er henvendt til gymnasieelever og består af kreative skriveforløb i grupper, en inspirationsworkshop for studievejledere og en samskabt ung-til-ung-udgivelse.

Klog af at løbe - Travers Media – 150.000 kroner

Hvorfor bliver man i godt humør af at løbe og sjippe? I undervisningsmaterialet ”Klog af at løbe” tager børnevært og sanger Katrine Bille 1.-3. klasserne med ind i matematikkens verden i et univers fyldt med musik og bevægelse. Sammen skal de med en legende tilgang undersøge og måle hvordan fysisk aktivitet påvirker deres krop.

Should I stay or should I go - København Professionshøjskole – 341.000 kroner

Projektet ”Should I stay or should I go?” udforsker de overvejelser eller "samtaler med sig selv", som lærere og pædagoger kan have om, hvorvidt de skal blive i folkeskolen eller skifte job. Formålet er at finde ud af, om der er bestemte typer oplevelser, der sætter sådanne overvejelser i gang, hvad der kan få dem til at ophøre igen, og om der er steder undervejs, hvor den pågældende lærer eller pædagog kan hjælpes, så de ikke vælger at forlade folkeskolen. Samtidig undersøges også, hvad de enkelte skoleledelser allerede gør for at holde på deres medarbejdere, og om medarbejderne oplever disse initiativer på den måde, ledelserne tror og håber.