Projekterne 2021

Nyt liv til gammelt kluns - Røde Kors – 575.000 kroner

Nyt liv til gammelt kluns er undervisningsmateriale, der vil give danske skoleelever viden om forbrug, genbrug og bæredygtighed, samt motivere og engagere dem til at blive bevidste, kritiske forbrugere. Undervisningsmaterialet er målrettet 3.-6.klasse i faget Håndværk og design.

Unge mod madspil - Arla Fonden – 125.000 kroner

Unge mod madspild er første etape i et projekt, der skal give Arla Fonden en stærk og kvalificeret model for, hvordan Fonden i samarbejde med kommuner og andre aktører kan gøre madspild til en national indsats på landets skoler og dermed skabe en kompetenceopbygning hos børn og unge.

Ansvarlig Forbruger - GenIn – 420.000 kroner

Ansvarlig forbruger er et virtuelt undervisningsunivers, hvor der udvikles et Augmented Reality univers, hvori eleverne bliver stillet overfor dilemmaer og valg i henhold til ansvarligt forbrug og produktion. Hver gang eleverne træffer et valg, vil de kunne se konsekvenser for dette valg.

Læs mere her: App til unge og deres lærere (genin.dk)

Dyre, mennesker og ansvarligt forbrug - Skoletjeneste København Zoo – 200.000 kroner

Dyr, mennesker og ansvarligt forbrug er et undervisningsforløbet der tilbydes ungdomsuddannelserne og skal ses som et tværfagligt projekt, hvor eleverne ud fra egne data og indsigt i ZOOs projekter omkring naturbevarelse skal arbejde løsningsorienteret med forskellige cases, som alle har til formål at oplyse og eventuelt ændre egne forbrugsvaner samt, hvordan man kan hjælpe andre samfundsgrupper med at vælge bæredygtige alternativer.