Projekterne 2019

Fashion Forward, Laban Stories - 150.000 kroner

Fashion Forward vil skabe en interaktiv videofortælling om mode- og tekstilindustrien, der skal klæde eleverne på ungdomsuddannelserne på til at træffe bæredygtige valg som forbrugere. Gennem en række undervisningsmoduler præsenteres eleverne for dilemmaer, hvor de får syn for, at deres handlinger i hverdagen har betydning for den bæredygtige udvikling på globalt plan.

Prøv selv den interaktive videofortælling her.

Innovativt Læringsrum, Københavns Professionshøjskole - 400.000 kroner

Projektet vil etablere et innovativt læringsrum for studerende og undervisere fra lærer-, pædagog- og ernæringsuddannelserne ved Københavns Professionshøjskole. Læringsrummet skal udvikles i tilknytning til Københavns Professionshøjskoles hydroponiske ’impact farm’, der giver pædagogisk mulighed for at arbejde med innovation og entreprenørskab med fokus på en mere bæredygtig fødevareproduktion for fremtiden.

Sammen på vej mod verdensmålene i Tønder - Tønder Distriktsskole og Overbygningsskole, 140.445 kroner

Hvis FN’s verdensmål skal indfries, er det nødvendigt at få alle med, og det er målet med projektet Sammen på vej mod verdensmålene i Tønder, der vil mobilisere borgerne i Tønder Kommune til at tage stilling og handle i deres hverdag. Med afsæt i et undervisningsforløb for 575 grundskoleelever skal lokale virksomheder, organisationer, foreninger, politikere og privatpersoner involveres i arbejdet med FN’s verdensmål fra.

Smag på Erhvervslivet - Humanister i Erhvervslivet, 20.000 kroner

Humanistiske studerende kan spille en vigtig rolle i forhold til at løse de udfordringer, verden står overfor – det er tanken bag projektet Smag på Erhvervslivet, der vil koble 30 humanister med 10 nysgerrige virksomheder omkring samfundsrelevante problemstillinger, hvor humanvidenskaben og de studerende skal bidrage med nye perspektiver og udvikle 10 bæredygtige løsninger for fremtiden.

Verdensmål og hverdagsaktivisme, ’Sager der Samler’ & Lommefilm - 205.000 kroner

Sager der Samler’, Lommefilm og fire Østjyske skoler vil sammen skabe et undervisningsmateriale, der stiller skarpt verdensmål og hverdagsaktivisme. Gennem filmmediet engageres lærere og elevere i at producere videofortællinger. Med hverdagen som scene og et kamera i hånden skal de unge optage og opdage, hvordan verden kan ændres – sag for sag og med FN’s verdensmål for øje. Forløbet kulminerer med en landsdækkende filmkonkurrence, der skal inspirere endnu flere til at gå i gang med at filme og forandre verdenen.

Man kan finde materialet HER - og hos Lommefilm

Projektet blev yderligere brugt som springbræt til et nordisk projekt som er støttet af Nordic Culture Point. Her samarbejdes der med skoler i 5 nordiske lande om hverdagsaktivisme og filmprojekter, som har særligt på Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Se materialet i det nordiske projekt her.