Projekterne 2018

500 Fynske Fortællinger, Byens Højskole - 65.000 kroner

Byens Højskole i Odense vil på alle FN's 17 Verdensmål. Det sker på camps rundt omkring på Fyn, hvor deltagerne sammen skaber fotofortællinger. Slutproduktet bliver 500 billeder og fortællinger, der udstilles ved 17 lokale udstillinger og 2 store fællesudstillinger i henholdsvis Odense og Kolding.

Jagten på Råstofferne, Affald.dk - 80.000 kroner

Til naturfagsundervisningen på gymnasiale uddannelser vil affald.dk udvikle et spilbaseret undervisningsforløb. Forløbet sætter fokus på udvinding og anvendelse af råstoffer, der indgår i de digitale teknologier, som eleverne møder til dagligt. Undervisningsforløbet understøtter FN’s verdensmål 4 og 13, og er en kombination af et fysiske brætspil, plancher og øvelseskasser.

Mens vi venter på, verden går under; Travers - 100.000 kroner

”Mens vi venter på, verden går under" er undervisningsmateriale om Verdensmålene for 7.-10. klasse. Gennem en podcast med 6 forskellige afsnit og tilhørende undervisningsmateriale bliver eleverne introduceret for verdensmålene, samtidig med, at de selv får redskaber til at skabe forandring og sættes i gang med formidling gennem egne medieproduktioner. 

Se undervisningsmaterialet og høre podcasten her

Samskabelse, Københavns Professionshøjskole - 100.000 kroner

Med udgangspunkt i FN's Verdensmål nr. 10: Mindre ulighed vil Københavns Professionshøjskole sammen med folkeskolelærere skabe et læringsforløb for 8.-9. klasse, der styrker forståelsen for ulighed og konsekvenserne heraf.

Læs evalueringen af projektet her

Styrket undervisningskompetence, VIA University College - 200.000 kroner

Projektet er et forsknings- og udviklingsprojekt, som gennemføres på læreruddannelserne i Aarhus og Silkeborg over en 3-årig periode. Formålet er at styrke kvaliteten af undervisning i ’bæredygtig udvikling’ i læreruddannelsen og i grundskolens naturfag.

VERDEN2030, CPH DOX - 100.000 kroner

Ved hjælp af dokumentarfilm, oplæg og debatter samt skræddersyede undervisningsmaterialer vil CPH DOX under titlen VERDEN2030 sætte fokus på de fire verdensmål: Sundhed og trivsel, Kvalitetsuddannelse, Mindre ulighed og Klimaindsats. Forløbet er rettet mod skole- og gymnasieelever. 

Verdensmålsambassadører, Oxfam IBIS - 380.000 kroner

Oxfam IBIS vil med projektet uddanne 20 unge studerende til verdensmålsambassadører, som skal sprede budskabet på skoler og højskoler i hele landet. Gennem et interaktivt læringsspil vil Oxfam IBIS engagere elever og lærere i arbejdet med verdensmålene, så de tager ejerskab og er med til at udbrede dem til andr