Kontaktpersoner hos samarbejdspartnere

Læs hvordan vi behandler kontaktoplysninger om ansatte hos samarbejdspartnere mfl.

Såfremt du henvender dig til os som ansat i en myndighed, en samarbejdspartner, faglig organisation eller lignende, registrerer vi dine kontaktoplysninger, herunder fx navn, arbejdstelefon, stilling, virksomhedsadresse og arbejdse-mail.

Vi kan også selv indhente oplysninger relateret til en potentiel og eksisterende samarbejdspartner, herunder fra CVR-registret om ledelsesforhold mv.

Formålet med at registrere dine kontaktoplysninger, henholdsvis oplysninger om ledelsesforhold, er afhængig af den konkrete sammenhæng.

Det kan være som led i en enkelt sag, hvor vi opbevarer alle relevante personoplysninger om personer med tilknytning til sagen, indtil sagen er endeligt færdigbehandlet og den lovbestemte forældelsesfrist for at gøre yderligere eller afledte krav m.v. gældende er udløbet.

Det kan også være som led i et samarbejdsforhold mellem os og din arbejdsgiver (virksomheden, faglig organisation mv.). Vi gemmer derfor modtagne kontaktoplysninger som kontaktpunkt og dokumentation i forbindelse med det pågældende samarbejde. Vi gemmer generelt disse kontaktoplysninger sammen med anden dokumentation relateret til samarbejdet i hele samarbejdets løbetid, og sletter som udgangspunkt disse ved udløb af regnskabsåret 5 år efter ophør af samarbejdet.

Vi behandler kontaktoplysningerne mv. efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).