Dataansvarlig

Læs hvem der er ansvarlig for behandling af dine data

LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Amerika Plads 15, DK-2100 København Ø, telefon +45 33 11 77 55, e-mail: persondata@lb.dk (”LB Forsikring” eller ”LB”), er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Dog for så vidt angår dit medlemskab i LB Foreningen F.M.B.A, CVR-nr. 65 26 43 15, Amerika Plads 15, DK-2100 København Ø. (”LB Foreningen”), dvs. medlemmer i Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA, er LB Foreningen selvstændigt dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

For så vidt angår dataansvar relateret til personoplysninger, der behandles i forbindelse med ansøgninger til og udbetalinger fra LB Foreningen, fonde og legater, henvises til afsnittet Legater og fonde