Sådan stiller du op

Sådan stiller du op

Du kan stille op fra 1. oktober ved at rekvirere ‘kandidatopstillingsmateriale’ og oplyse medlemsnummer, navn og adresse - til Cecilia Brandenhoff på cebr@lb.dk dk eller ved henvendelse til valgsekretariatet LB Foreningen, Amerika Plads 15 – 2100 København Ø tlf. 33485403.

 

Hvis du gerne vil stille op til et delegeretvalg skal du anmelde dit kandidatur inden 30. november 2021. Det gør du ved at returnere kandidatlisten til cebr@lb.dk.

 

Herunder kan du se hvilke valgområder, der afholder valg.

 

Valg i 2022 – indkaldelse af kandidater oktober-november 2021

 

I 2022 er der valg følgende steder:

 

Lærerstandens Brandforsikring:

7. Lolland-Falsters område inden for postnumrene 4800-4990 (ordinært valg for 4 år)

8. Fyns område inden forpostnumrene 5000-5990 (ordinært valg for 4 år)

9. Vest- og Sønderjyllands område inden for postnumrene 6000-6990 (ordinært valg for 4 år)

1. og 2.Det storkøbenhavnske område inden for postnumrene 1000-2990 (suppleringsvalg for 2 år)

 

Enhver, der har været medlem af LB siden den før valgets udskrivelse nærmest forudgående 1. januar, og som tillige har fast bopæl i valgområdet er opstillings- og stemmeberettiget.

 

 

Valg og valgperioder

Delegerede og eventuelle suppleanter vælges for en periode på 4 år fra den efter valget følgende 1. maj. Det er muligt at opnå genvalg. 

Valg finder sted i et valgområde hvert 4 år i nedenstående rækkefølge: 
4., 5. og 6. valgområde: 30/4 2021
7., 8. og 9. valgområde: 30/4 2022
10., 11. og 12. valgområde: 30/04 2023
1., 2. og 3. valgområde: 30/4 2024
Der udskrives valg i samme rækkefølge hvert år.

I henhold til LB Foreningens vedtægter §8 offentliggør LB Foreningen i løbet af oktober på sin hjemmeside en meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter. Det vil også fremgå hvilke valgområder valget omfatter. 

Enhver, der har været medlem af LB siden den før valgets udskrivelse nærmest forudgående 1. januar, og som tillige har fast bopæl i valgområdet er stemmeberettiget.

 

Valgområder

De delegerede vælges inden for følgende 12 valgområder: 

1. og 2.Det storkøbenhavnske område inden for postnumrene 1000-2990

3. Nordsjællands område inden for postnumrene 3000-3690

4. Bornholms område inden for postnumrene 3700-3790

5. Vestsjællands område inden for postnumrene 4000-4599

6. Sydsjællands område inden for postnumrene 4600-4799

7. Lolland-Falsters område inden for postnumrene 4800-4990

8. Fyns område inden forpostnumrene 5000-5990

9. Vest- og Sønderjyllands område inden for postnumrene 6000-6990

10. Nord- og Midtjyllands område inden for postnumrene 7000-7990

11. Østjyllands område inden for postnumrene 8000-8990

12. Nordjyllands område inden for postnumrene 9000-9990

 

Se de delegerede i dit område her.