Sådan stiller du op

Der kan kun vælges delegerede blandt de stemmeberettigede medlemmer, som har fast bopæl i det aktuelle valgområde.

Hvis du gerne vil stille op til et delegeretvalg skal dit kandidatur anmeldes af 4 stemmeberettigede medlemmer inden mandag i uge 47. Disse 4 medlemmer må ikke være delegerede, men de behøver ikke at have bopæl i dit eget valgområde – du kan altså finde stillere i hele landet.

Du rekvirere kandidat-/stillerliste ved at oplyse medlemsnummer, navn og adresse - til cebr@lb.dk eller ved henvendelse til valgsekretariatet LB Foreningen, Amerika Plads 15 – 2100 København Ø tlf. 33485403.

 

 

Valg og valgperioder

Delegerede og eventuelle suppleanter vælges for en periode på 4 år fra den efter valget følgende 1. maj. Det er muligt at opnå genvalg. 

Valg finder sted i et valgområde hvert 4 år i nedenstående rækkefølge: 
4., 5. og 6. valgområde: 30/4 2021
7., 8. og 9. valgområde: 30/4 2022
10., 11. og 12. valgområde: 30/04 2023
1., 2. og 3. valgområde: 30/4 2024
Der udskrives valg i samme rækkefølge hvert år.

I henhold til LB Foreningens vedtægter §8 offentliggør LB Foreningen i løbet af oktober på sin hjemmeside en meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter. Det vil også fremgå hvilke valgområder valget omfatter. 

Enhver, der har været medlem af LB siden den før valgets udskrivelse nærmest forudgående 1. januar, og som tillige har fast bopæl i valgområdet er stemmeberettiget.

 

Valgområder

De delegerede vælges inden for følgende 12 valgområder: 

1. og 2.Det storkøbenhavnske område inden for postnumrene 1000-2990

3. Nordsjællands område inden for postnumrene 3000-3690

4. Bornholms område inden for postnumrene 3700-3790

5. Vestsjællands område inden for postnumrene 4000-4599

6. Sydsjællands område inden for postnumrene 4600-4799

7. Lolland-Falsters område inden for postnumrene 4800-4990

8. Fyns område inden forpostnumrene 5000-5990

9. Vest- og Sønderjyllands område inden for postnumrene 6000-6990

10. Nord- og Midtjyllands område inden for postnumrene 7000-7990

11. Østjyllands område inden for postnumrene 8000-8990

12. Nordjyllands område inden for postnumrene 9000-9990

 

Se de delegerede i dit område her.