Sådan stiller du op

Hvis du gerne vil være delegeret, skal du bare give os besked om, at du ønsker at stille op senest den 30. november 2021. Det kan du gøre via mail til cebr@lb.dk eller ved henvendelse til valgsekretariatet LB Foreningen, Amerika Plads 15 – 2100 København Ø.

Husk at du skal oplyse dit navn, adresse, medlemsnummer samt valgområde. Du tilhører det valgområde, hvor du har fast bopæl. Du kan finde dit valgområde lige herunder, hvor det er beskrevet hvilke valgområder, der afholder valg.

Valgområder for medlemmer af Lærerstandens Brandforsikring, der afholder valg:

  • Valgområde 7 - Lolland-Falsters område inden for postnumrene 4800-4990
  • Valgområde 8 - Fyns område inden forpostnumrene 5000-5990
  • Valgområde 9 - Vest- og Sønderjyllands område inden for postnumrene 6000-6990
  • Valgområde 1-2 - Det storkøbenhavnske område inden for postnumrene 1000-2990 (suppleringsvalg)

Enhver, der har været medlem af LB siden den før valgets udskrivelse nærmest forudgående 1. januar, og som tillige har fast bopæl i valgområdet er opstillings- og stemmeberettiget.

Valg og valgperioder

Bliver du valgt, tiltræder du som delegeret ved den årlige generalforsamling i april 2022. Delegerede vælges for en periode på 4 år fra den efter valget følgende 1. maj. Det er muligt at opnå genvalg.

Valg finder sted i et valgområde hvert 4 år i nedenstående rækkefølge: 
4., 5. og 6. valgområde: 30/4 2021
7., 8. og 9. valgområde: 30/4 2022
10., 11. og 12. valgområde: 30/04 2023
1., 2. og 3. valgområde: 30/4 2024
Der udskrives valg i samme rækkefølge hvert år.

I henhold til LB Foreningens vedtægter §8 offentliggør LB Foreningen i løbet af oktober på sin hjemmeside en meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter. Det vil også fremgå hvilke valgområder valget omfatter. 

Enhver, der har været medlem af LB siden den før valgets udskrivelse nærmest forudgående 1. januar, og som tillige har fast bopæl i valgområdet er stemmeberettiget.

Valgområder

De delegerede vælges inden for følgende 12 valgområder: 

1. og 2. Det storkøbenhavnske område inden for postnumrene 1000-2990

3. Nordsjællands område inden for postnumrene 3000-3690

4. Bornholms område inden for postnumrene 3700-3790

5. Vestsjællands område inden for postnumrene 4000-4599

6. Sydsjællands område inden for postnumrene 4600-4799

7. Lolland-Falsters område inden for postnumrene 4800-4990

8. Fyns område inden forpostnumrene 5000-5990

9. Vest- og Sønderjyllands område inden for postnumrene 6000-6990

10. Nord- og Midtjyllands område inden for postnumrene 7000-7990

11. Østjyllands område inden for postnumrene 8000-8990

12. Nordjyllands område inden for postnumrene 9000-9990

Se de delegerede i dit område her.