Medlemsdemokrati

Medlemsdemokrati er en struktur, der giver medindflydelse til medlemmerne af en forening.

Har du en forsikring i Lærerstandens Brandforsikring er du automatisk medlem af LB Foreningen. Hos os, er man ikke alene kunde, men et medlem med en demokratisk stemme. 

Medlemmerne vælger de 45 delegerede, der udgør generalforsamlingen – foreningens øverste myndighed.

Hvis du vil gøre din medindflydelse gældende må du stemme – eller stille op til delegeretvalget, næste gang det er i dit område. Læs mere her.