Understøttelseskassen

Støtte til medlemmer i økonomisk trang på grund af sygdom, forsørgertab eller andre særlige omstændigheder.

Efter bestyrelsens skøn tildeles der én gang årligt understøttelser til fortrinsvist:

  1. Ældre medlemmer eller disses pårørende, der er i økonomisk trang på grund af sygdom eller på grund af andre ganske særlige omstændigheder.
  2. Andre medlemmer eller disses pårørende, der er i økonomisk trang på grund af sygdom, forsørgertab eller på grund af andre ganske særlige omstændigheder.

Arbejdsløshed eller status som uddannelsessøgende betragtes ikke i sig selv som ganske særlige omstændigheder. Der ydes ikke tilskud til børn under uddannelse.

Hent ansøgningsskema (Kommer senere)

Ansøgning sendes til:

LB Foreningen
Farvergade 17
1463 København K

Ansøgningsfrist er den 1. oktober, og du kan forvente svar medio december.
MainLayout.Basket [ ]