Understøttelseskassen

Støtte til medlemmer i økonomisk trang på grund af sygdom, forsørgertab eller andre særlige omstændigheder.

Efter bestyrelsens skøn tildeles der én gang årligt understøttelser til fortrinsvist:

  1. Ældre medlemmer eller disses pårørende, der er i økonomisk trang på grund af sygdom eller på grund af andre ganske særlige omstændigheder.
  2. Andre medlemmer eller disses pårørende, der er i økonomisk trang på grund af sygdom, forsørgertab eller på grund af andre ganske særlige omstændigheder.

Arbejdsløshed eller status som uddannelsessøgende betragtes ikke i sig selv som ganske særlige omstændigheder. Der ydes ikke tilskud til børn under uddannelse.

Beløbsstørrelserne varierer vanligt fra 2-7000 kroner. Der uddeles som regel støtte til 15 til 30 personer.

Hent ansøgningsskema, udskriv, udfyld og send til:

LB Foreningen
Farvergade 17
DK-1463 København K
Att: Understøttelseskassen

eller scan og send skemaet til sikker-post@lb.dk - skriv 'Understøttelseskassen' i emnefeltet.

Ansøgningsfrist er den 1. oktober. Du kan forvente svar medio december.
MainLayout.Basket [ ]